C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Algemene Informatie

Lid van onze kring kan ieder worden die reünist is van een SSR-afdeling, zowel de afdeling die verbonden was aan de universiteit van Groningen (VERA) als ook van een SSR-afdeling verbonden aan één van de andere universiteiten. Partners van reünisten kunnen ook lid worden van onze kring.

Omdat na het opheffen van VERA als studentenvereniging de studentenvereniging "Hendrik de Cock" min of meer de functie van VERA ging overnemen kunnen ook oud-leden van deze vereniging lid worden van onze kring.

In incidentele gevallen kan op verzoek iemand door het bestuur worden toegelaten als lid van onze kring; bijv. oud-studenten van de Vrije Universiteit of de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Onze kring komt 5 keer per jaar bijeen. Op onze bijeenkomsten wordt een lezing gehouden waarbij de spreker bijna altijd een reünist van VERA is. Leden die de bijeenkomsten bezoeken kunnen ook een introducé meenemen. De bijeenkomsten worden in het algemeen gehouden in "Het Gorechthuis", Hortuslaan 1 in Haren (GN). Soms ook op een andere locatie, bijv. de vroegere societeit PNYX, in de Oosterstraat 44, Groningen. In de agenda is dan de andere locatie vermeld. Het is onze gewoonte de aanwezigen de koffie of thee aan het begin en in de pauze van de bijeenkomsten aan te bieden.

De uitnodigingen voor onze bijeenkomsten werden altijd per post naar de leden verzonden. Om de kosten te drukken heeft het bestuur besloten zoveel als mogelijk is de uitnodigingen per e-mail naar de leden toe te zenden. Van veel leden heeft het bestuur al het mail adres. Leden waarvan het bestuur het mailadres nog niet heeft maar die voortaan ook per mail de uitnodiging willen ontvangen kunnen dit kenbaar maken door een mail te zenden naar de beheerder van de website: taberiedstra at hotmail.com. (Bewust is het teken @ niet gebruikt). Indien het mailadres niet bekend is, wordt uiteraard de uitnodiging per post verzonden.

 

De jaarlijkse contributie bedraagt per lid € 15,00 en indien twee leden op één adres woonachtig zijn € 20,00. De contributie is aan het begin van een kalenderjaar verschuldigd. Voor nieuwe leden gaat de contributie in op 1 januari van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin iemand lid is geworden. De leden ontvangen aan het begin van het kalenderjaar, tegelijk met één van de eerste uitnodigingen, een acceptgiroformulier om daarmee de contributie te betalen.

 

Aanmelding als nieuw lid kan op de bijeenkomsten bij de ab-actis of één van de andere bestuursleden, maar kan ook door een mail te zenden naar: taberiedstra at hotmail.com. (Bewust is het @ teken niet gebruikt).

 

 

Het huidige bestuur van onze kring bestaat uit:

Piet Bootsma, praeses (SocG, aankomstjaar 1959)

Jaap Smit, ab-actis (Natk, aankomstjaar 1954)

Tabe Riedstra, fiscus (Econ, aankomstjaar 1959)

Marian v.d. Schors, assessor Ia (Ned, aankomstjaar 1968)

Jacob Plas, assessor II (Psych, aankomstjaar 1969)

 

We hopen dat de informatie op de website voor u aanleiding is om onze bijeenkomsten eens te bezoeken en lid te worden van onze kring.