C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

 

REÜNIE

 

 

O L Z O Z

 

 

Vrijdag 13 september 2019 waren 20 jaargenoten en 2 leden van de novitiaatscommissie (Henk Gerritsma en Wimmy Albada) bij elkaar in het Feithhuis, Martinikerkhof 10 in Groningen om gezamenlijk het feit te vieren dat we elkaar 60 jaar geleden aan het begin van de groentijd leerden kennen. Een aantal van jullie had daar graag bij willen zijn, maar konden niet; een aantal anderen hadden daaraan geen behoefte. 

De aanwezige jaargenoten hebben -aan de hand van een aantal foto’s uit die tijd- herinneringen kunnen ophalen en daarnaast kunnen bijpraten hoe het nu, na 60 jaar, met ons gaat.

Piet v.d. Veen herdacht in zijn openingswoord het overlijden van 2 jaargenoten sinds de vorige reünie: Sytze van der Molen op 7 maart 2018 en Johan Timmer op 26 juni 2019, twee vaste bezoekers van onze reünie.

Daarna konden we genieten van een foto van zo’n 35 jaar geleden in 1984. We hielden toen onze eerste reünie in het Noorderplantsoen in Groningen. Degenen die niet aanwezig waren stuur ik deze nog digitaal toe. Doe er mee wat je wilt: “geniet er van” (hoe wij zijn veranderd), of denk: “dat is verleden tijd”.

 

Ab Gramsbergen hield op deze reünie een leerzame lezing over:

 

 

De Zoektocht naar de Ziel

 

 

Na de lunch leidde Piet Bootsma ons naar het stadhuis van Groningen waar hij in het stadhuis en op het bordes ons het één en ander van het wel maar ook van het wee van het stadhuis en de Grote Markt in de afgelopen jaren.

 

Daarna genoten we nog van een uitgebreide borrel. Het was een goede en vooral gezellige bijeenkomst. We kwamen dan ook tot de conclusie dat een volgende reünie nog best zinvol kan zijn, ook al zijn wij dan nog krasser geworden dan we nu al zijn. D.V. (ja, we hebben nog altijd een reformatorische achtergrond) hopen we dat over ongeveer 2,5 jaar (dus voorjaar 2022) te doen. Te zijner tijd krijgt ieder jaargenoot een bericht hierover.

 

Het organisatiecomité bestaat dan opnieuw uit:

Piet v.d. Veen, mail:   ph.vd.veen at xs4all

Jan Schut, mail:        schutborg at euronet.nl

Jan Haan, mail:          jan.haan.home at hetnet.nl

Tabe Riedstra, mail:   taberiedstra at hotmail.com

 

 

 

 

Op 6 oktober, 2017 hield de Vera jaarclub 1959 (OLZOZ) een reünie in Groningen in het Schimmelpenninckhuis, dus tegenover de vroegere Vera sociëteit. We werden daar vanaf ongeveer half elf verwacht. Tot ongeveer 11 uur was er alle gelegenheid om onder het genot van een kop koffie elkaar te begroeten en wetenswaardigheden met elkaar uit te wisselen sinds de vorige keer.

 

Willy Baars vertelde in haar openingswoord dat 31 jaargenoten hadden aangekondigd te zullen komen, maar dat 5 op het laatste moment wegens ziekte of een andere reden hebben moeten afzeggen. Daarnaast memoreerde ze het overlijden van 5 jaargenoten sinds onze vorige bijeenkomst in april 2014.

 

Daarna hield Dick Meijer een lezing met lichtbeelden naar aanleiding van zijn artikel

 

 

 “Plaatst de moderne fysica religies in een ander licht?”.

 

 

 

Wij hadden dit artikel al van te voren gekregen en de lichtbeelden werden na afloop door de spreker als PPT presentatie toegestuurd. Beide zijn op mail aanvraag bij Dick te verkrijgen ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ). Het artikel verscheen ook in GammaDelta van de Teilard de Jardin stichting.

 

Dick Meijer gaf aan dat de moderne kwantumfysica het oorspronkelijke beeld van de fysica op zijn kop heeft gezet.

 

Enkele van de behandelde punten:

 

 • Alles, en ook wij mensen, bestaan uit golfjes (golf/deeltjes) en wij dragen daarmee bij aan de totale golffunctie van het universum. Er is dus een onderliggende wekelijkheid die we niet direct kunnen waarnemen
 • Onderzoek gaf aan dat mensen niet religieus zijn omdat ze bang zijn voor de dood, maar dat ze de dood relativeren omdat ze vermoeden dat er een transcendente werkelijkheid bestaat
 • Is het sterven een hergeboorte in een andere dimensie? Ja, maar we zijn nu al in die andere dimensie, maar beseffen dat vaak niet.
 • De kleinste schaal van het Universum (de Planck-schaal) en de grootste schaal (zwarte gaten in het universum) ontmoeten elkaar in de vorm van fysische informatie, in de gehele schaal neemt de mens een centrale rol in.  
 • Vóór de Big Bang was er ook al iets aan informatie, wij zijn, in het nu,  gewoon een vervolg en hebben een cruciale functie als waarnemer en participant van het wordende universum.
 • Aan het einde van dit universum ontstaat er een soort samengebalde informatie die als begin conditie voor het volgende universum geldt (circulair model). Zo is ook ons huidige universum ontstaan en participeren we in het vervolg ervan.
 • Lineaire, eenzijdig verlopende  tijd is een menselijke  illusie (Einstein). Ruimte en Tijd vormen volgens Einstein een eenheid en er is een 4e tijd dimensie waar alle tijd (verleden en toekomst al bestaat.
 • Elementaire deeltjes zijn op grote afstand verstrengeld en er is in de natuur een grote mate van verbondenheid: ook onze individuele afgescheidenheid is een illusie ! .
 • Informatie is even fundamenteel als materie en energie en ligt aan de basis van ontstaan en verdere ontwikkeling van onze wereld
 • Het is dus goed om te realiseren dat  we allen een onderdeel zijn van iets groters en daarom een directe verantwoordelijkheid hebben voor de toekomst van onze planeet

 

Na de lezing van Dick en de leuke discussie, konden we genieten van een goede lunch. Daarna konden we kiezen uit twee mogelijkheden, waarbij het gezelschap zich spontaan in twee vrijwel even grote delen splitste.

 

 1. 1.Een stadswandeling door Groningen o.l.v. Pieter Bootsma

 

 1. 2.Een nabespreking over de lezing van Dick Meijer. In de nabespreking lag meer de nadruk op het feit dat we allemaal een protestantse opvoeding hebben gehad en hoe we daar, heel divers, mee om gaan. Benadrukt werd nog eens het belang van een universeel bewustzijn en verschillende benaderingen om dit te stimuleren. De aanwezigen gaven veelal een zeer persoonlijke ontboezeming die aantoonde dat dit besef groeit, maar met heel verschillende benaderingen. Echt een VERA reünie dus!

 

Vanaf half vier konden we elkaar weer informeel ontmoeten en elkaar bijpraten over onze lotgevallen onder het genot van een hapje en een drankje.

 

De dag was goed georganiseerd door Willy Baars, Reint Jan Middel en Harry v.d. Veen. Aan hen daarvoor hartelijk dank van een ieder. Terecht werd Willy als de grote motor van deze reünie aangewezen en werd aan het eind in de bloemetjes gezet.

 

We spraken af om over ongeveer 3 jaar als OLZOZ weer bij elkaar te komen. Veel universeel bewustzijn dus in dit jaar ’59 !

 

Tabe Riedstra