C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                           website: www.csrgvera.nl


 

VERA-Reünistenkring                                                          SSR-Reünistenkring Groningen                                

 

                                                                      Groningen, 10 september 2023

 

Amica, amice,

 

Doordat onze bijeenkomst vervroegd was van 30 mei naar donderdag 11 mei 2023 en bovendien verplaatst was van 14.30 naar 20 uur vergaderden we in de kerkzaal, en met slechts een kleine dertig aanwezigen. Amice Ton Meijer (Nederlands 1965) gaf een toelichting bij de afgesproken videofilms van de cartoonist Nico Visscher, de aquarellist Jan van Loon en de steendrukker Wim Jonkman. Extra de kunstschilder Annelies Gommer (nauwkeurige schilderijen van kunstmatig verlichte gangen, ruimtes en trappen, steeds zonder mensen). Amice Ite Wierenga was benieuwd naar waarom ze dit schilderde, niet naar haar uitleg van haar werk. Amice Anne Keizer vulde aan, dat een kunstenaar zei: “Mijn werk vertelt zichzelf”, waarop het kunstwerk liet horen: “Ik heb niks te zeggen.” Zo werd vaak verrassend gereageerd op de films, die Barbara draaide en op de presentatie van amice Meijer.

Nu wordt u uitgenodigd voor de honderd zeven en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

 

woensdag 27 september 2023 ’s avonds om 20 uur

 

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een gratis autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

 

We wilden een bijeenkomst organiseren over onze contacten met onze huisarts en over de huisartsen-opleiding. Geleidelijk ontstond het plan om drie sprekers te vragen:

1. Amica Marijke (A.M.) Bootsma – de Langen, 1944, studie geneeskunde RUG, artsexamen 1972, 1972- 2010 huisarts, medeoprichter Gezondheidscentrum Lewenborg, 1972- 2018 huisarts-opleider, 1972- 2018 actief in diverse functies ivm huisartsennascholing en als SCEN-arts (second opinion bij aanvragen voor euthanasie), 2018 BIG registratie als huisarts beëindigd. Ze was lid van Magna Pete.

2. Amice Peer H.J. van Haaren, 1949, psychologie 1971, AMABO, afstuderen als sociaal psycholoog aan RUG 1979. Docent in deeltijd volwassenenonderwijs, waarvan de laatste 20 jaar voor zijn pensioen bij de huisartsenopleiding in Groningen. Begeleider van de intervisie van SCEN-artsen in Groningen, Friesland en Drenthe. Aangesloten bij Coaches voor Medici.

3. Amice Renze S. Arnold, 1950, theologie 1971, AMABO. Na gymnasium Maartenscollege Groningen acteur bij NNT (Groningen), Ka Theater (Amsterdam), Hofpleintheater (Rotterdam) en diverse film- en tv producties. Opleiding communicatietrainer Hogeschool Rotterdam 1989. Start acteursbureau 1990. Werkzaam als trainingsacteur/docent voor bedrijfsleven, RUG, overheden en – vooral – artsen/para-medici. Maker van trainingsvideo’s.

 

De drie sprekers zullen eerst zichzelf en elkaar voorstellen en daarmee het onderwerp inleiden:

 

Patiënt en huisarts anno 2023.

Hoe zorg je voor een optimale relatie met je huisarts?

Wat is de rol van gesprekstraining in de huisartsopleiding?

Hierna krijgt U natuurlijk ruim de gelegenheid om vragen te stellen, kritiek te formuleren of suggesties te doen. De patiënt wordt immers steeds assertiever?

 

De volgende bijeenkomst is weer op een middag. Op dinsdag 21 november 2023 om 14.30 uur verwachten we als spreker amice Henk Procee, filosoof in ruste te Weerselo (1946, fysische chemie en wetenschapsfilosofie 1965, CORONA, VERA-preses 1968-’69). Op 28 september 1998, op onze 56e vergadering, sprak hij tot ons over: “Op weg als filosoof”. Hij is nu in Dublin, zodat het moeilijk communiceren is met hem. Het laatste plan dat hij me toestuurde voor onze vergadering is: “iets wat met de naam VERA te maken heeft: over waarheid en misschien oprechtheid – een filosofische zoektocht.”

 

We zijn met het Gorechthuis aan het overleggen over de vergaderdata in 2024.

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:

(® = lid van de reünistenkring, * = lid geweest)

op 19 april 2023 overleed amice Joop G. Wijnstra (biologie 1962) te Drachtstercompagnie;

op 17 mei 2023 overleed amica Willy M. Baars (Frans 1959) te Zuidhorn;

op 18 juli 2023 overleed amice Marten C. Visser (sociologie 1964) te Dronrijp     ®

op 21 augustus 2023 overleed amice Jan Vrijen (natuurkunde, 1962) te Middelburg. Op 27 november 2008 sprak amice Vrijen bij onze kring over kernenergie; van grondstof tot afval. Hij vertelde van zijn ervaringen in Oost-Europa.

 

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1971 en deze keer ook van het jaar 1959, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn dan wel woonachtig zijn in de 3 noordelijke provincies krijgen bericht. Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin U zich hebt aangemeld. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

 

Het roemruchte jaar 1959, de jaarclub OLZOZ, in ons bestuur vertegenwoordigd door preses en fiscus, had op 1 september een reünie in het Fletcher Familiehotel te Paterswolde. Van de 18 leden die zich opgaven konden 12 hun plan uitvoeren. Amice Tabe Riedstra hield een lezing over de opleiding tot actuaris en iets over de komende, nieuwe pensioenregeling in samenhang met de vroegere regelingen. Dit was dus hun 64e dies. Twee maal is in de VERA-geschiedenis, voor zover mij bekend, een hogere dies van een jaarclub gevierd. Op 22 oktober 2019 vierde SLAFI (1954) zijn 65e dies met 15 deelnemers op een atelierboot in de jachthaven van Naarden. Het record was dat AMOK (1948) op 16 september 2014 met 12 personen (inclusief partners) de 66e dies vierde in de tuin van amice Jan Oldhoff in Haren.

 

Amice Ruurd v.d. Zee attendeerde ons op de website:

www.vera-groningen.nl/info/vera-50-jaarpoppodium-125-jaar-vereniging

Hierin wordt ook gerefereerd aan de oprichting van de VERA-studentenvereniging in 1899.

 

Zoals eerder vermeld kan op het oude adres van de ab-actis, Kraneweg 80, nog VERA-archiefmateriaal worden gebracht. Als U nog interessant VERA-materiaal hebt (notulenboeken van disputen, interessante foto’s, etc.), dan kunt U via telefoon of e-mail een afspraak maken om het op Kraneweg 80 af te leveren.

 

We zullen U op woensdagavond 27 september graag begroeten om met U de relatie met onze huisartsen te evalueren en mogelijk meer te waarderen. Met amicale groet, namens het bestuur   

J. Smit, h.t. ab-actis.