C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

Groningen, 15 januari 2021

Amica, amice,

Door de berichten over de aanhoudende problemen rond de bestrijding van het corona-virus heeft het bestuur helaas moeten besluiten de twee volgende geplande vergaderingen (166 en 167) af te gelasten; zoals u weet waren die afgesproken voor dinsdagmiddag 26 januari 2021 om 14.30 uur en voor woensdagavond 10 maart 2021 om 20 uur.

Eerder moesten we de vergadering van maandagavond 18 mei 2020 afgelasten. Daarna waren de richtlijnen van de regering zodanig dat we de 164e en 165e vergadering konden houden volgens ons ‘Corona-protocol’ (zie de tekst op onze website www.csrgvera.nl). De ervaringen daarmee waren positief.

Van de lezing van amice Karel Eisses over Kierkegaard op woensdagavond 30 september 2020 is in het vorige convocaat al verslag uitgebracht. Dat was de uitnodiging voor de ‘Ode aan Prof. Ben Ali Libi’, op maandagmiddag 30 november 2020 levendig en met vaart gepresenteerd door het ‘Verhalen Cabinet’: een verteller, een pianist (amice Harold van Hees, 1954, conservatorium 1973, CAINA), een klarinettiste en een goochelaar. Het met lichtbeelden geïllustreerde levensverhaal (van Groningen, naar Amsterdam, huwelijk, optreden als goochelaar, naar Westerbork, naar Sobibor, want ‘hij was als Jood geregistreerd’) werd afgewisseld met liederen uit de jaren ‘20-’30 (sommige ook uitgegeven als “Tip-Top-Theater” en bij voorbeeld gezongen door Jenny Arean) en met enkele als dans uitgevoerde goochel-acts, begeleid door vrolijke piano- en klarinetmuziek (ook weer uit die tijd).

Omdat het ‘Verhalen Cabinet’ uit zes personen bestaat (ook twee inspiciënten) was bij beide voorstellingen (om 14 en 16 uur) plaats voor maximaal 24 leden. Er waren 21 en 19 aanwezig. Niemand hoefde te worden teleurgesteld.

De eerste vergadering die dus niet doorgaat zou de eerste zijn in 2021. Op die vergadering wordt het financiële verslag over het voorgaande jaar gepresenteerd, in die uitnodiging staat hoe de contributie betaald kan worden. Deze keer zendt de fiscus zijn ontwerp-verslag mee met deze mededeling. Bovendien heeft het bestuur besloten, op voorstel van de fiscus, om, gezien de lagere kosten in het vorige en het komende jaar, en gezien onze financiële positie, voor het komende jaar geen contributie te heffen. De fiscus zal het vast gedetailleerder vertellen…..

Over onze toekomst is, zoals bekend, veel onzeker. Om maar iets te noemen: de te realiseren inentingen en de effecten daarvan; of de mutaties van het corona-virus, de verspreiding en weer: de effecten daarvan.

Toch hebben wij plannen die we u meedelen.

Voor woensdagavond 12 mei 2021 is een afspraak gemaakt met amice Rienk Bijma (1950, Nederlands 1967 DORSEQUA, THABOERA). Hij publiceerde in 2019 een fors boek “Een Deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.” Dit gaat natuurlijk over het pand Zoutstraat 16, waar hij samen met amice Johan Jeltema woont, en waar we op maandag 13 mei 2013 werden ontvangen, waar we een aantal begeleide rondgangen door huis en hof konden maken, waar ons een concert werd aangeboden, en waar we een zeer vroeg stadium van het boek hoorden. Het boek zal ons nu worden gepresenteerd. We zullen weer in het koetshuis worden ontvangen. Bij de excursie kan nu meer aandacht aan het (hortus- en) havenkwartier worden besteed.

Amice Jaap de Vlas (1946, biologie 1964, PERALCO), die op 26 januari 2021 tot ons zou spreken heeft zich bereid verklaard op één van de volgende vergaderingen te komen. Hij zal spreken over: De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders, - met enkele opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben gespeeld in de politieke besluitvorming over gaswinning in het Waddengebied. Amice de Vlas heeft een interessante achtergrond bij dit onderwerp. Na zijn promotie over leven op de zeebodem in 1985 is hij zowel in dienst geweest bij het ministerie van Landbouw en Visserij als bij Rijkswaterstaat.

De verder in 2021 met het Gorechthuis afgesproken vergadertijden zijn: donderdagavond 30 september 2021 om 20 uur en donderdagmiddag 18 november 2021 om 14.30 uur.

Ons bereikte sinds 17 november slechts één overlijdensbericht uit VERA-kring: op 5 januari 2021 overleed amice Kees (C.A.) Verburg (1963 sociologie) te Bunschoten.

We hopen, naar ik aanneem met u, dat de mei-vergadering zal kunnen doorgaan. We kunnen daar, in ons kleine hoekje op bescheiden wijze, aan bijdragen door ons aan de coronamaatregels te houden. We wensen u daarbij sterkte toe.

Met amicale groet, namens het bestuur,

           

 

J. Smit, h.t. ab-actis.