C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                           website: www.csrgvera.nl


 

VERA-Reünistenkring                                                                                                 SSR-Reünistenkring Groningen

 

Groningen, 24 september 2021

Amica, amice,

Op woensdagmiddag 1 september 2021 waren we met 24 personen bijeen in een nieuw ingerichte ontvangstruimte bij huize Jeltema – Bijma: ‘Zelfs vindt de mus…’. In het koetshuis luisterden we op corona-afstand naar amice Rienk Bijma, die vertelde over de geschiedenis van huis, hof, buurt en bewoners, en over zijn avonturen bij het historisch onderzoek om het boek “Een Deftig Huys met een fraay Hoff” te kunnen schrijven. In 2 groepen werden we rondgeleid door huis en tuin, en langs de vele schilderijen, prenten, meubels, boeken en het porselein. In de ontvangstruimte was ook de nazit.

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd acht en zestigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

dinsdag 5 oktober 2021 ’s avonds om 20.00 uur      

 

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een gratis autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom. We gaan er wel van uit, dat alle bezoekers zijn gevaccineerd, ofwel dat ze recent zijn getest op afwezigheid van corona.

Tot ons zal spreken Dr. J. de Vlas, bioloog in ruste te Tietjerk (Fr) over

De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders,

en enkele opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben gespeeld

in de politieke besluitvorming over gaswinning in het waddengebied.

 

Amice Jaap de Vlas (1946, biologie 1964, PERALCO) was tijdens zijn studie ook fanatiek bezig met natuurstudie van het vrije veld (insecten, vleermuizen, wilde planten). Hij werd leraar HAVO-MAVO in Diever. 1975-1985 promotieonderzoek op het NIOZ in Texel over hoe vissen en garnalen op de zeebodem ‘een weide van vleesbrokjes steeds weer kunnen afgrazen’. Door de toevallig langskomende kans op dit onderzoek werd hij dus marien bioloog. 1982-1999 bij het Ministerie van Landbouw en Visserij als bioloog voor waddenzaken (beheersplannen, schelpdiervisserij, effecten van bodemdaling). In 1999 wegens inkrimping van het ambtenarencorps overgegaan naar Rijkswaterstaat: bestuderen van effecten van menselijke ingrepen op de natuur (aanleg van vliegveld in zee, uitbaggeren van vaargeulen, winning van aardolie). 2011 pensioen.

Het onderwerp van de lezing hangt dus direct samen met het werkzame leven van amice de Vlas. Zelfs kan hij vertellen of Rijkswaterstaat een andere rol speelt als een ministerie, en bij voorbeeld een ander soort vragen stelt aan wetenschappers. Bovendien blijkt de actualiteit van de lezing uit de recente demonstratie in Ternaard tegen de gaswinning van onder andere de Waddenvereniging. Ook hier zal amice de Vlas op reageren.

Amice Tabe Riedstra stuurde me drie pagina’s uit het Friesch Dagblad van zaterdag 8 mei 2021met een artikel “Planten maken de wereld mooi”. Dit beschrijft hoe amice Jaap de Vlas met zijn vrouw Joke elke dag circa 5 km lopen in het gebied tussen Tytsjerk en Leeuwarden, en tussen de Groninger straatweg en de spoorlijn, Daarin ligt dus het park van Vijverburg in Zwartewegsend en het natuurgebied Groene Ster (vroeger: Kleine Wielen). Ze fotograferen en beschrijven dan alle planten met bloemen die ze vinden. Ze hebben inmiddels 285 verschillende soorten! Verenigd in een album (op de computer).

Zulk werk deden ze al eerder. Ze merkten dat over Sri Lanka geen goed plantenboek bestond. Vanaf 2005 begonnen zij er mee (naast Jaaps werk). In 2008 was het klaar, met ongeveer 1000 zelf gefotografeerde plantensoorten. In 2014 en 2019 volgden deel 2 en 3, nu geholpen door andere fotografen en natuurliefhebbers. Elk deel weer 1000 plantensoorten. Bij het verschijnen van deel 3 hebben ze gezegd, nu met dit werk te stoppen

Onze verder geplande activiteiten:

169. Donderdagmiddag 18 november 2021; 14.30 uur. Gorechthuis. Dan komt amice Anne F. van Veenen (1941, filosofie in de theologische faculteit 1960, TUDUCA), socioloog in Capelle aan den IJssel. Hij was lange tijd directeur van het Instituut Opbouwwerk Rotterdam. Nu redigeert hij de website https://opbouwwerkinrotterdam.nl , waarin 50 jaar opbouwwerk wordt geëvalueerd. Het gaat over overheidsbeleid, bevolkingsgroepen, woningbouw, belangenbehartiging, stadsvernieuwing. Het viel me op, hoe vaak ontwikkelingen in Rotterdam parallel lopen met wat ik me uit Groningen herinner. Om onze preses van 1 september te citeren: “We zijn benieuwd, wat amice Van Veenen vanuit zijn ervaringen vindt van de geplande Omgevingswet 2022 over burgerparticipatie bij gemeentelijke bouwplannen.”

 

Met de heer O. Veling van het Gorechthuis zijn voor 2022 de volgende vergaderdata afgesproken:

woensdagmiddag 26 januari 14.30 uur                 donderdagavond 24 maart 20.00 uur

woensdagavond 18 mei 20.00 uur                          dinsdagavond 11 oktober 20.00 uur

donderdagmiddag 24 november 14.30 uur

Let op: er zijn 2 wijzigingen ten opzichte van de vorige opgave.

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:         (® = lid van de reünistenkring;   * = lid geweest)

op 8 maart 2021 amice Luit P. Meijer (1962 biologie) te Rijssen

op 28 augustus 2021 amice Daan Stigter (1962 Nederlands) te Leiden

op 16 september 2021 amica Wieke Nooij – van der Linden (1954 Nederlands) te Utrecht

Deze berichten zijn, met die van de 2 vorige mededelingen, ter inzage op de komende vergadering.

We beklemtonen nogmaals, dat we ervan uit gaan, dat alle bezoekers van de vergadering gevaccineerd zijn ofwel recent getest zijn op afwezigheid van corona. De koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze worden U aangeboden

Met amicale groet, namens het bestuur

J. Smit, h.t. ab-actis.