C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                           website: www.csrgvera.nl


 

VERA-Reünistenkring                                                                                                 SSR-Reünistenkring Groningen

 

                                                                                                          Groningen, 6 februari 2023

Amica, amice,

Wat leiden onze kringvergaderingen tot unieke en niet te voorziene ervaringen! Zo was er op 24 november 2022 amice Ger van der Werf (1964), huisarts en Scola Cantorum-dirigent in ruste, die op beide gebieden zijn studie met een dissertatie had afgerond. Uit de tweede presenteerde hij hoe rond 820 de met het hof van Karel de Grote verbonden Visigothische bisschop Theodulfus in Angers aan de Loire als eerste een Palmpasen-processie organiseerde. Hij dichtte en componeerde hierbij een hymne, die amice van der Werf citeerde en voor de 41 aanwezigen tot klinken bracht. Je kon er mee meeleven, hoe het jonge Christendom op allerlei manieren geleidelijk vorm kreeg; en hoe de kerk zich organiseerde.

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd vier en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

woensdag 15 februari 2023 ’s middags om 14.30 uur      

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

Spreker is dan Prof. Dr. D.D. Breimer, van 1975 tot 2008 hoogleraar farmacologie te Leiden, over:

Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?

 

Amice Douwe D. Breimer (1943, 1962 farmacie, IXNAQON, PYVAVO) was lid van de mensacom-missie 1964-‘65, en fiscus in het Corpsbestuur Martien van de Poll 1965-’66. Hij sprak ons al eerder toe: op 28 januari 2003 over: ‘Weten scheppen en doorgeven. Het beleid ten aanzien van universitair onderwijs en onderzoek.’ Dat was in de tijd 2001-2007, toen hij rector magnificus in Leiden was. Hij is lid van wetenschappelijke academies in Nederland, België, Frankrijk de VS en China; en hij kreeg zeven eredoctoraten (Gent, Boedapest, Uppsala, Tokyo, Londen, Pamplona en Montréal).

De lezing die amice Breimer nu houdt hangt samen met de dissertatie die hij in 1974 in Nijmegen cum laude verdedigde: ‘Pharmacokinetics of Hypnotic Drugs’. Hij gaat na welke weg een geneesmiddel aflegt in het lichaam. Waarom kunnen vele middelen als tablet of capsule worden ingenomen en moet insuline worden geïnjecteerd? Komt paracetamol zonder problemen van het maagdarmkanaal in het bloed? Hoe kan paracetamol de bloedhersenbarrière passeren om daarna hoofdpijn te bestrijden? Hoe wordt een geneesmiddel uitgescheiden via lever of nier? Waarom bestaan er grote verschillen in de snelheid waarmee dit gebeurt voor verschillende personen? Is “Farmacotherapie op Maat” te realiseren? (Oratie van Breimer in 1976; het onderwerp is recent weer in de dagbladpers besproken.)

In het vorige convocaat werd vermeld, dat de volgende vergadering op dinsdag 28 maart om 14.30 uur zal zijn. Ook voor deze bijeenkomst is een afspraak gemaakt met een spreker die eerder bij ons was: Op donderdag 27 januari 2011 sprak amica Dorly J.H. Deeg (1950, wiskunde 1968, MILETE, TABOERA) over “Ouder worden is een kwetsbaar proces”. Zij was toen sinds 1992 als wiskundige en socioloog aan het VU Medisch Centrum verbonden, eerst als associate professor, vanaf 2001 als hoogleraar epidemiologie van de veroudering (idee: dezelfde wiskundige aanpak als bij epidemieën is ook toepasbaar bij veroudering.) Zij gaf leiding aan het onderzoek LASA (Longitudinal Ageing Study Amsterdam). In 2015 ging ze met emeritaat en was het onderzoek (dat 24 jaar geduurd had) afgerond. Tijd voor amica Deeg om een boek te schrijven: “Gewonnen jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden” (ambo/anthos 2019, €23,99). Het ouder worden en welbevinden wordt bestudeerd door achtereenvolgens lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele aspecten te bekijken. Ieder van U is deskundig over de onderwerpen van dit boek, maar waarschijnlijk ook benieuwd naar de ervaringen van anderen en naar de praktijk van het onderzoek.

 

Over onze zorg betreffende corona: het bestuur ziet het als de verantwoordelijkheid van de bezoekers om thuis te blijven bij verkoudheid, om zo nodig een zelftest te ondergaan en te zorgen voor handhygiëne. Het bestuur zal met het Gorechthuis in contact treden over de placering, over eventuele looproutes en over de consumptie-distributie.

 

Met de heer Sluurman van het Gorechthuis zijn voor 2023 de volgende verdere afspraken gemaakt: donderdag 11 mei om 20 uur, woensdag 27 september om 20 uur, dinsdag 21 november om 14.30 uur.

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring: 

(® = lid van de reünistenkring, * = lid geweest)

op 15 november 2022 overleed amice Gerrit A. Wiegers (scheikunde 1948) te Groningen       *

op 20 november 2022 overleed amice Geert de Koning (economie 1952) te Calgary (Canada)

op 8 december 2022 overleed amice Popke S. Bakker te Oentsjerk      *

(getrouwd met amica Ali H. Bakker-Koopmans, psychologie 1954)

op 28 december 2022 overleed amice D. Andries Bosch (medicijnen 1961) te Amsterdam    

Op 9 maart 1999 sprak hij tot ons over de neurochirurgische behandeling van de ziekte van Parkinson.

op 30 december 2022 overleed amica Janny van Tuinen – Heuker (psychologie 1968) te Groningen. ®

In de jaren 2021 en 2022 is, in verband met de corona-problematiek, geen contributie geheven. Vanaf 2023 hervatten we de contributiebetaling. De fiscus zal bij het convocaat voor de volgende vergadering aangeven op welke wijze de contributie kan worden voldaan.

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1962, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn, krijgen bericht. Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin u zich hebt aangemeld. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

We zullen U op woensdagmiddag 15 februari graag begroeten om met U van amice Breimer te horen wat door onderzoek ontdekt is over de geheimzinnige lichaamsprocessen.

Met amicale groet, namens het bestuur,

             

 

J. Smit, h.t. ab-actis.