C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

                                           website: www.csrgvera.nl


 

VERA-Reünistenkring                                                                                                 SSR-Reünistenkring Groningen

 

Groningen, 3 oktober 2022

Amica, amice,

Op maandagavond 30 mei 2022 om 20 uur beluisterden 31 personen hoe amica Mineke van Essen (1960, historisch pedagoog, emeritus-hoogleraar) haar mooie, recent uitgekomen boek presenteerde: “Onderweg naar 1832. Een groepsbiografie uit de Groningse school” (van Gorcum 2021, € 22,50). Het beschrijft de belevenissen van zes jonge Groninger leraren (dus ‘onderwijzers en onderwijzeressen’) van 1806 tot 1832. Het leidde tot een levendige discussie over geschiedenis, taak en organisatie van het basisonderwijs.

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd twee en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

dinsdag 11 oktober 2022 ’s avonds om 20 uur      

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een gratis autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

Tot ons zal dan spreken ds. W. Tinga-Bosma, Remonstrants predikant te Groningen en Leeuwarden, over

Van Delft tot Domburg.

Over leven en werk van de kunstschilder Jan Toorop (1858 – 1928)

 

Amica Wietske Bosma (Heerenveen 1945, 1963 biologie, EFORA) zwaaide na enkele jaren biologiestudie om naar huwelijk en moederschap: drie kinderen 1967, 1971, 1973. Uit interesse begon ze met de Catechetenopleiding; daar kreeg ze de smaak van de theologie te pakken. Met het diploma gaf ze GVO (godsdienstig vormingsonderwijs) op openbare basisscholen en catechese in verschillende protestantse gemeenten. Ze werd Pastoraal Werker in de Hervormde Gemeente Engelbert en kreeg preekconsent. Om theologie te kunnen studeren haalde ze in aanvulling op de HBS-B deelcertificaten Latijn en Grieks. In 1984 begon ze haar theologiestudie aan de RUG. Deze studie werd afgerond in 2005 met het proponentsexamen aan het Remonstrants Seminarium in Leiden. In 2009 overleed haar man Koos Tinga. Ze is nu Remonstrants predikant in Groningen en Leeuwarden.

Naast de studie was er ook altijd al belangstelling voor kunst, en gaandeweg ontstond er een bescheiden verzameling. Toen ze in 2012 haar huidige partner ontmoette, was de kunst dan ook meteen een verbindende schakel. Hij bleek ook een mooie collectie te hebben. Onder andere twee werken van Jan Toorop: 'Het Atelier' en 'De Storm op het Meer'. Aan de hand van deze twee werken – die ook aanwezig zullen zijn – zal Wietske ons iets vertellen over leven en werk van Jan Toorop, schilder en beeldend kunstenaar. Ook de titel “Van Delft tot Domburg” wordt toegelicht.

We kunnen U de afspraken met sprekers al meedelen voor de drie volgende vergaderingen, steeds in het Gorechthuis. Uiteraard met enig voorbehoud:

173, donderdag 24 november 2022, 14.30 uur, Ger Th. van der Werf (1964 medicijnen, muziek-geschiedenis): De ritualisering van het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem op Palmzondag in de vroege Middeleeuwen (400-1000) in de westerse kerk (dus Rome). Met muzikale illustraties.

174. woensdag 15 februari 2023, 14.30 uur, Douwe D. Breimer (1962 farmacie): Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?

175. dinsdag 28 maart 2023, 20 uur, Geert H. Lameris (1962 scheikunde): over zijn politieke en culturele activiteiten: studentenpolitiek en CPN, directie van OOG-tv (Omroep Organisatie Groningen), organisatie van voorjaarsmanifestaties ‘Terug naar het begin’ van de Stichting Oude Groninger Kerken.

Voor we verdere afspraken met de heer Sluurman over het Gorechthuis maken zullen we op 11 oktober eerst Uw mening peilen: is er voorkeur om ook de drie zomervergaderingen van 20 uur naar 14.30 uur te verplaatsen?

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring: 

(® = lid van de reünistenkring, * = lid geweest)

op 20 maart 2017 overleed amice Johan B. Maarsingh (1961 tandheelkunde) te Onstwedde;

op 6 september 2021 overleed amica Désirée E.C. Dominicus (1965 sociale geografie) te Hilversum;

op 16 juni 2022 overleed amice Jan C. Dekker (1945 medicijnen) te Groningen (Hij woonde tot vlak voor zijn dood in Roden, waar hij huisarts was.)   ®

Amice Dekker was ab-actis in het Corpsbestuur Homan (1948-49).

op 17 juli 2022 overleed amice Jaap Elgersma (1959 medicijnen) te Grootebroek.

op 10 augustus 2022 overleed amice Otto R. Maarsingh (1955 medicijnen) te Muntendam.

Amice Maarsingh was preses van het Sociëteitsbestuur 1957-58.

op 22 augustus 2022 overleed amice Ger Weening (1962 sociale geografie) te Groningen    ®

Amice Weening was preses van het Sociëteitsbestuur 1964-65.

op 18 september 2022 overleed amica Lidy van Rijn (1964 engels) te Hardenberg   ®

op 2 oktober 2022 overleed amica Marianne van der Jagt (1962 engels) te Capelle a.d. IJssel.

In de vorige uitnodiging heb ik over amice Bauke J. Deinum (1955 economie) ten onrechte gezegd, dat hij overleden was. Dit op grond van een overlijdensbericht van een gelijknamige neef in Trouw. Van amice Deinum hadden we alleen een verouderd adres in Tervuren (België) en een gerucht, dat hij weer in Nederland woonde. Na een langdurig verblijf in allerlei buitenlanden woont hij sinds 2011 in Doorwerth (Gld). We hadden contact met hem, hij laat U groeten en ons adressenbestand is weer actueler. Zijn e-mailadres is:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Op donderdag 7 juli vierde de jaarclub 1962 TRICOR (wegens corona-dreiging vervroegd) zijn 12e lustrum. Van de 132 leden waren 42 overleden, 29 waren aanwezig. Programma: lezing in Univ.Museum, lunch in SchimmelpenninckHuys, tijd om Forum te bekijken, drankje in VERA-kelderbar. Op donderdag 20 oktober houdt het dispuut IXNATHON een reünie in Groningen.

 

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1963, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn, krijgen bericht. Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin u zich hebt aangemeld. In 2021 en 2022 is geen contributie geheven. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

We zullen U op dinsdagavond 11 oktober graag begroeten om met U kunstwerken van Jan Toorop te bekijken, en te horen hoe amica Bosma deze werken in het bezielde verband zet van Toorops leven.

Met amicale groet, namens het bestuur,

             

 

J. Smit, h.t. ab-actis.