C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
In verband met de privacy worden er geen adresgegevens vermeld.
Vrouwelijke leden van onze kring worden in verband met de herkenbaarheid vermeld met hun meisjesnaam.
Indien dit bekend is staat tussen haakjes de naam van hun partner vermeld.
Aantal leden per 1 oktober 2023 is 213 S
e
Lid- Achternaam Voornaam x Aankomst- Studie- Dispuut-1 Dispuut-2 Status
nummer e jaar richting
18 Mebius Romke M 1947 Med Con VERA
25 a Jongsma Tjeerd M 1948 Med Tud VERA
27 Oldhoff Jan M 1948 Med Tud VERA
165 Offringa (Dekker) Leny V 1949 Med Zag VERA
34 a Knol Wout M 1950 Wisk Sap VERA
36 Belt, v.d. Gerrit M 1951 Chem Ixn VERA
39 Siccama Bert M 1951 Chem Dor VERA
42 a Klinken, van Johan M 1952 Natk Cai VERA
167 Rinzema Lammert M 1952 Chem n.v.t. RUG
42 b Boer, de (van Klinken) Marry V 1953 SocG Zag VERA
47 a Oortmerssen, van Geert M 1953 Biol Con VERA
54 Smit Jaap M 1954 Natk Fil Ixn VERA
56 Albada Wimmy V 1955 Natk Zag VERA
57 Bouma Joop M 1955 Econ Sap VERA
58 Horlings Martha V 1955 Soc Zag VERA
55 Klein Haneveld (Willering) Ria V 1955 Wisk Zag VERA
59 Kooistra Bert M 1955 Wisk Ixn VERA
60 Melis Herman M 1955 Natk Ixn VERA
169 Riet, van 't Jan M 1955 Chem Tud VERA
170 Broekroelofs Sander M 1956 Natk Dor VERA
43 Maarsingh (Smilde) Roelfien V 1956 Biol Zag Ef VERA
49 Wessels (Roosjen) Lot V 1956 Med Zag Gio VERA
63 Wolters Fré V 1956 Ped Zag Ef VERA
66 Voorintholt Jan M 1957 Ned Dor VERA
68 a Dethmers Hessel M 1958 Med Sap VERA
70 Makkes van der Deyl Gerard M 1958 Chem Cai VERA
71 Mulder Mattheus M 1958 SocG Am VERA
72 Pijlman Henk M 1958 Dui Sap VERA
74 Bootsma Pieter M 1959 SocG Sap VERA
195 Bouwers Tijme M 1959 Econ Con VERA
76 Fekkes Jan M 1959 Med Dor VERA
77 Gramsbergen Ab M 1959 Med Am VERA
78 Haan Jan M 1959 Natk Ixn VERA
203 Joustra Sape M 1959 Dui Tud VERA
174 Keulen, van Bauke M 1959 Soc Am VERA
79 b Koning, de (Janssen) Alie V 1959 KlassL Zag Gio VERA
81 Laan, v.d. Jan M 1959 Econ n.v.t. RUG
82 Meijer Dick M 1959 Farm Sap VERA
84 Meima Ede M 1959 Soc n.v.t. SSR-Ams
196 Middel Reint M 1959 Natk/Psy Dor VERA
75 Oldhoff (Brons) Tineke V 1959 Ned Zag Ef VERA
85 Riedstra Tabe M 1959 Econ/Act Tud VERA
206 Schut Jan M 1959 Med Cai VERA
254 Sluis Pieter M 1959 Plantkunde n.v.t. SSR-Wag
302 Tiggelaar Jan J M 1959 Wisk Ixn VERA
250 Veen, v.d. Piet M 1959 Natk Am VERA
248 Weener Wolter M 1959 Biol Dor VERA
205 Wiersma (de Jong) Wopkje V 1959 KlassL Zag Gio VERA
86 Wolthuis Theo M 1959 Soc Sap VERA
87 a Zijlema Gerard M 1959 Chem Dor VERA
294 Bijma Jan M 1960 Natk Cai VERA
212 a Dethmers Henk M 1960 Med Tud VERA
175 Douma Sytze M 1960 Natk Am VERA
210 Genugten, v.d. Ben M 1960 Wisk Tud VERA
79 a Janssen Jannes M 1960 Jur Dor VERA
88 Janssen Trinette V 1960 KlassL Zag Gio VERA
89 b Jeltema Johan M 1960 Theol Cai Cor VERA
90 Oenema Sipke M 1960 Theol Sap VERA
93 Reenders Klaas M 1960 Med Cai VERA
94 a Scheper Jaap M 1960 Natk Tud VERA
176 a Spoelstra Jan M 1960 SocG Cor VERA
149 a Veenen, van Anne M 1960 Soc Tud VERA
261 Vlugt, v.d. Jan M 1960 SocG Ixn VERA
97 Dekker Jan M 1961 SocG Per VERA
98 Feenstra Dick M 1961 Econ Per VERA
242 Hasper Henk M 1961 Natk Dor VERA
209 Jellema Jaap M 1961 Med n.v.t. VU-Ams
245 Klein Haneveld Wim M 1961 Wisk Ask VERA
133 Lont Pieter M 1961 Chem Ask VERA
102 Middel Harry M 1961 Soc Am VERA
177 Schaap Geerhard M 1961 Med Am VERA
211 Smid Auke M 1961 Wisk Tud VERA
103 a Smid Jan M 1961 Wisk Am VERA
94 b Spa (Scheper) Rie V 1961 Med Zag Jac VERA
233 Sparenburg Rob M 1961 Med Sap Pyv VERA
68 b Visscher (Dethmers) Corry V 1961 Dui Zag Gio VERA
99 Visser (Hartman) Sjoeke V 1961 Med Zag Jac VERA
237 Zwaag, v.d. Hilbert M 1961 Econ Per VERA
300 Breimer Douwe M 1962 Farm Ixn Pyv VERA
198 a Buiter Jan M 1962 Soc Sap Pyv VERA
284 Gros (Rypkema) Rinske V 1962 Psy Gio VERA
105 Ludden (Boonstra) Gerta V 1962 Ned Ef VERA
19 Nienhuis (Smilde) Tineke V 1962 Psy Ef VERA
106 a Poll, v.d.  Martien M 1962 Farm Con Pyv VERA
153 Tempelaar André M 1962 Med Cor Pyv VERA
277 Timmer Victor M 1962 SocG Tud VERA
255 Wolde, ten Everhard M 1962 Med Am VERA
114 Bosma (Tinga) Wietske V 1963 Theol Ef VERA
270 Dalen, van Bert M 1963 Med Tud VERA
109 Euverman Onno M 1963 SocG Cor VERA
180 Feenstra Sipke M 1963 Natk Con Cha VERA
87 b Hoogsteen (Zijlema) Tita V 1963 Jur Ef VERA
111 Houwing Roel M 1963 Jur Pyv VERA
154 Idema Martin M 1963 SocG Cor VERA
112 Knol Auko M 1963 Dui Am VERA
181 b Knot (Poll) Loes V 1963 Dui Jac VERA
298 Kwikkel Harm Jan M 1963 Med Con VERA
299 Muntinga Hiebo M 1963 Jur Ask VERA
181 a Poll Auke M 1963 Theol Sap VERA
297 Speelman Hans M 1963 Med Am VERA
213 a Wierenga Ite M 1963 Eng n.v.t. HdC
296 Wits Egbert M 1963 Econ Cor VERA
106 b Boerema (v.d. Poll) Margriet V 1964 Not Jac VERA
257 a Brouwer Henk M 1964 Ned Ask VERA
251 Cremer Herman M 1964 Psy Per VERA
287 Dijk, van Herman M 1964 Econ Dor VERA
116 Dijkstra Jannie V 1964 Med Ef Mil VERA
182 Haagsma Brecht V 1964 Biol Ef VERA
212 b Henstra (Dethmers) Greet V 1964 Soc Ef VERA
216 Hoekstra Rolf M 1964 Biol Am VERA
117 Hoogdalem, van Herbert M 1964 Not Cor VERA
119 Hurenkamp Henk M 1964 Soc Tud VERA
235 Keuning JoJan M 1964 Med Cai VERA
120 Korthof Erik M 1964 Wisk Ask VERA
218 Malda (Holwerda) Janke V 1964 KlassL n.v.t. HdC
121 Molen, v.d. Reinder M 1964 Jur Ixn VERA
230 Oepkes Kees M 1964 Med Ixn VERA
147 Rijkeboer (Timmer) Gea V 1964 Psy Jac VERA
290 a Rots Arnold M 1964 Ster Ask VERA
183 Spruytenburg Ben M 1964 Chem Con VERA
234 Tempelaar Frans M 1964 Econ Sap VERA
278 Vlas, de Jaap M 1964 Biol Per VERA
193 Werf, v.d. Ger M 1964 Med Ixn VERA
123 Zuidema Thijs M 1964 Econ Cai VERA
240 Busstra Bram M 1965 Not Pyv VERA
149 b Griffioen (van Veenen) Erica V 1965 Ned Ef VERA
208 Hoexum Nic M 1965 Chem Per VERA
258 Hollander Titi V 1965 Psy Sul VERA
273 Jong, de Geert M 1965 Psy Ask VERA
244 Kleijer Jan M 1965 Med Tud VERA
275 Klein Haneveld Henk M 1965 Econ Per VERA
265 a Koekoek Kzn Henk M 1965 Chem Tud VERA
228 Kragt Harry M 1965 Med Con VERA
265 b Leerentveld (Koekoek) Henriëtte V 1965 Biol Gio VERA
276 Meijer Kees M 1965 Natk Ask VERA
127 Meijer Ton M 1965 Ned Cor VERA
103 b Meulen, v.d. (Smid) Truus V 1965 Eng Gio VERA
157 Middel Dick M 1965 Wisk Dor Lim VERA
184 Nijboer Jan M 1965 Soc Cor VERA
128 Nijmeijer Johan M 1965 Jur Dor VERA
129 a Pilon Arnold M 1965 Farm Cor Cyr VERA
130 Poll Rein M 1965 Psy Am VERA
122 Swart (Visser) Hilly V 1965 Jur Ef VERA
227 Tuinen, van Klaas M 1965 Jur Ask VERA
185 Vast Arend M 1965 Jur Con Cha VERA
131 Vonk Roel M 1965 Chem Pyv VERA
126 Wal, v.d. (Kleefsman) Jelske V 1965 Soc Gio VERA
290 b Wisman (Rots) Betty V 1965 Eng Jac Gio VERA
132 Berkhoff Gerrit M 1966 Fra Ask VERA
272 Groot, de Johan M 1966 Fra n.v.t. HdC
222 Huizing Gerard M 1966 Farm Pyv Kra VERA
186 Maarsingh Berend M 1966 Thk Dor VERA
269 Oosterhoff Tunnis M 1966 Chem Dor Lim VERA
62 Wierenga Jan M 1966 Soc Per VERA
159 Bakker (Ligthart) Aukje V 1967 Psy Mil VERA
89 a Bijma Rienk M 1967 Ned Dor Tab VERA
197 Boelema Jan M 1967 Farm Kra Pyv VERA
134 Boogaart Harry M 1967 Jur Cai VERA
135 Bosma Roel M 1967 Jur Dor Cha VERA
243 Bruggers Ludy M 1967 Med Sat Sap VERA
259 Dijk, van Marga V 1967 Med/Psy Ef VERA
136 Dijksterhuis Henri M 1967 Psy Am Am2 VERA
158 Jongsma Casper M 1967 Econ Dor Lim VERA
262 Kleijer Reinier M 1967 Theol Pyv VERA
194 Klein Haneveld Joop M 1967 Med Tab VERA
137 a Knigge Geert M 1967 Jur Cai Sul VERA
274 Koopmans Henk M 1967 Econ Con VERA
291 Oostra Anne M 1967 Jur Per VERA
138 Schmaal Bert M 1967 Wisk Cha VERA
187 Slot Harry M 1967 Dui Per VERA
285 Smit Cor M 1967 Natk Tud VERA
281 Vos Harry M 1967 Econ Cor VERA
295 Bosch, v.d. Han M 1968 Biol Ixn VERA
260 Breimer Tibbe M 1968 Econ Per VERA
266 Bruijn, de Jan M 1968 Hist Dor VERA
188 Colenbrander Dieneke V 1968 Ned Jac AA VERA
220 Deeg Dorly V 1968 Wisk Mil Tab VERA
257 b Eerden, van (Brouwer) Trudi V 1968 Eng n.v.t. HdC
223 Gelderloos (Vriesema) Thea V 1968 Med Jac AA VERA
141 Kok (Keizer) Riekje V 1968 Psy Mil Lim VERA
283 Meerdink Willem M 1968 Jur Cha VERA
247 a Moes Roelof M 1968 Med Kra Pyv VERA
301 a Moorlag Henk M 1968 Dui Cha VERA
137 b Schors, v.d. (Knigge) Marian V 1968 Ned Cai VERA
268 Tijmstra (Busser) Aukje V 1968 Psy Jac VERA
293 Wolters Karel M 1968 Chem/Bouwk Tud VERA
292 Zee, v.d. Ruurd M 1968 Chem Cor VERA
241 Plas Jacob M 1969 Psy Ixn VERA
202 Schoolderman Arend Jan M 1969 Thk Cai VERA
144 Veltman Jan M 1969 Med Cai VERA
286 Eisses Karel M 1970 Chem Muz VERA
145 Ferwerda Esso M 1970 Econ Cha VERA
129 b Mandema (Pilon) Louwke V 1970 Biol Cyr VERA
282 Stamhuis Ida V 1970 Wisk n.v.t. HdC
213 b Bremmer (Wierenga) Willemien V 1971 SocAc n.v.t. HdC
247 b Brug, ten (Moes) Geke V 1971 Med Kra VERA
232 Nolta Nelly V 1971 SocAc Lim VERA
229 Reimert Jos M 1971 Med Cor VERA
264 Uijl, den Wim M 1972 Ned Am2 VERA
190 Hees, van Harold M 1973 Cons Cai VERA
191 Kampen, van Robbert M 1973 Econ Cai VERA
280 Schee, v. d. Leen M 1973 Natk Mut VERA
176 b Berg, v.d. (Spoelstra) Saakje V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
125 b Bulthuis (Elzinga) Henna V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
125 a Elzinga Durk M n.v.t. n.v.t. n.v.t. VERA-kok
110 Hacquebord (Hijszeler) Wietske V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
246 Jansma (Boonstra) Tiny V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
198 b Sportel (Buiter) Greet V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
45 Svensgaard (van Dongen) Birgit V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
301 b Switters (Moorlag) Maja V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
25 b Tieleman (Jongsma) Nel V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
34 b Werff, v.d. (Knol) Anja V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn
47 b Wijnstok (van Oortmerssen) Ellie V n.v.t. n.v.t. n.v.t. Prtn