C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nummer v.d. Datum Naam van de spreker(s) (studie, aankomstjr.) Titel van de lezing
vergadering
1 27-feb-1985 Oprichtingsvergadering
2 22-apr-1985 amice Harry de Olde † (Med, 1949) Oude Groninger kerken.
3 21-okt-1985 amice Jan Kremer † (Med, 1945) Ethische aspecten van de beinvloeding van de menselijke
voortplanting.
4 27-jan-1986 amice Gerard Mulder † (Jur, 1934) Groningen tussen verbindingskanaal en Helperdiep; de ontwikkeling
van een stadsgedeelte gedurende de laatste 150 jaren.
5 28-apr-1986 amica Nel Tieleman Jongeren en geloof. Wat is veranderd? Waarom haken ze
zo vaak af?
6 19-sep-1986 amice Jan Boer † (Med, 1946) Amice Boer vertelt over en leest voor uit eigen werk.
7 10-nov-1986 amice Johan van Klinken (Natk, 1952) Begin en einde in de hedendaagse natuurwetenschappen.
8 9-jan-1987 Nieuwjaarsvisite
9 23-mrt-1987 amice Adam v.d. Woude † (Theol, 1947) Handelt God ethisch?
10 18-mei-1987 amice Herman te Velde † (Theol, 1953) Katten en godinnen in het oude Egypte.
11 25-sep-1987 de heer Wil Albeda † (Econ-Rtd, 1946) Vakbondsmacht en neocorporatisme.
12 30-nov-1987 amice Geert Knigge (Jur, 1967) Juridische aspecten van euthanasie.
13 25-jan-1988 amice Gerrit v.d. Belt  (Chem, 1951) en Lichtbeelden en dia's naar aanleiding van oude VERA-foto's,
amice Jaap Smit (Natk Fil, 1954) periode 1910 - 1965.
14 24-mrt-1988 amice Kuno van Dijk † (Psycht-Utr, 1940) Alcohol is een potente drank.
15 30-mei-1988 amice Leo ten Kate † (Med, 1958) Klinische genetica, niet beter dan God?
16 31-okt-1988 amice Piet van Strien † (Psy, 1947) Bouwers aan Gods koninkrijk - onbekwaam tot enig goed. 
Psychologische bespiegelingen over het creatieve spanningsveld in het
calvinistische mensbeeld.
17 13-jan-1989 Nieuwjaarsbijeenkomst
18 13-mrt-1989 amice Klaas Knol † (Med, 1947) 100 jaar kindergeneeskunde in Groningen: 1890 - 1990.
19 29-mei-1989 amice Lyckle de Vries (KuGesch, 1956) Jan Steen en de genre-schilderkunst.
18e lustrum 18-nov-1989 Forumduscussie Over de grens.
20 5-feb-1990 amice Fred Leemhuis † (SemLett, 1961) De Koran in vertaling.
21 7-mei-1990 amice Joop Bouma (Econ, 1955) Succesvol beleggen, is dat wijsheid of geluk?
22 8-okt-1990 amice Jan Oldhoff (Med, 1948) Wat is chirurgische oncologie?
23 16-nov-1990 amice Regnerus Steensma † (Theol, 1958) De wisselwerking tussen kerk en moderne kunst.
24 18-feb-1991 amice Wijnand Mulder (Med, 1941) Het Amsterdamse drugsbeleid.
25 22-apr-1991 amice Errit v.d. Velde † (Wisk, Fil, 1947) Ons werken op een bedreigde aarde, in een bedreigde wereld.
26 7-okt-1991 amice Pieter Bootsma (SocGeogr, 1959) De tegenwoordige onderwijspolitiek. Voorwerp van aanhoudende
zorg.
27 18-nov-1991 amice Dick Jeronimus (Psy, 1966) Wie ben ik? Dat zijt gij. Aspecten van identiteitsontwikkeling.
28 3-feb-1992 amice Dick Meijer (Farm, 1959) Antivirale middelen: geleide projectielen of een schot hagel?
29 27-apr-1992 amice Jan Kolkman † (Wisk, 1958) en Kijken naar China.
amica Marieke Voormolen (Eng, 1964)
30 28-sep-1992 amice Henk Jan Huisjes † (Med, 1953) Medisch onderwijs. Tussen Hippocrates en Galileï.
31 23-nov-1992 amice Harry Bultje † (Theol, 1951) Verstarring en Perspectief. Politieke en godsdienstige ontwikkelingen
in het huidige Indonesië.
32 8-feb-1993 amice Piet Wiepkema † (Biol, 1947) Mens  -  dier  -  relaties.
33 28-apr-1993 amice Wim Hummelen † (Ned, 1947) Wat mij fascineert in de Rederijkers.
34 4-okt-1993 amice Tjeerd Jongsma (Med, 1948) Zestig jaar steeds gereformeerd.
35 27-nov-1993 amice Jan Nauta † (Med, 1963) Traditionele Chinese geneeskunde.
36 17-feb-1994 amice Jan Krajenbrink † (Jur, 1960) Dilemma's van ons vreemdelingenbeleid.
37 25-apr-1994 amice Theo Geudeke (Med, 1948) Kindermishandeling; de rol van de vertrouwensarts.
38 26-sep-1994 amice Jannes Hoeksema (Wisk, 1954) De verzuiling voorbij. De Christelijke school als programschool in
primair en voortgezet onderwijs.
19e lustrum 5-nov-1994 amice Fred Leemhuis † (SemLett, 1961) Een geval van academische vrijheid. Geloof en wetenschap in de
islamitische praktijk.
39 30-jan-1995 amice Pieter Lont (Chem, 1961) Bedrijfskunde, de jongste faculteit in Groningen.
40 20-mrt-1995 amice Auke v.d. Woud (KuGesch, 1966) De negentiende-eeuwse architectuur in Nederland.
41 15-mei-1995 de heer Albert Klijn † (Theol-Utr, 1942) De Joodse wortels van het Christendom.
42 25-sep-1995 amice Klaas van Tuinen (Jur, 1965) Psychisch gestoorde delinquenten en de ter beschikking stelling (TBS).
43 28-nov-1995 amice Wim van Es (Arch, 1951) Zweeloo en Montaillou (begraafplaars 5e tot 9e eeuw).
44 5-feb-1996 amice Ruurd Veldhuis (Theol, 1962) Morele onzekerheid tegenover medische en ethische expertise.
45 22-apr-1996 amice Foppe ten Hoor † (Med, 1945) De voeding van de mens.
46 1-okt-1996 amice Jan de Bruijn (Jur Gesch, 1968) Van Pieter 't Hoen tot Joop van den Ende. Tweehonderd jaar publieke
moraal in Nederland.
47 26-nov-1996 amice Henk Hurenkamp (Soc, 1964) Tien grote plannen voor de stad Groningen (1874 - 1995).
48 27-jan-1997 amice Bart Prakken (Econ, 1960) Informatiesystemen en Creativiteit.
49 18-mrt-1997 amice Eef Yspeert † (Jur, 1945) Ontwikkelingen rond het strafproces.
50 27-mei-1997 amice Gerard de Haas † (Theol, 1958) Publieke religie. Voorchristelijke patronen in ons religieus gedrag.
51 23-sep-1997 amice Jan v.d. Meer † (Med, 1956) Therapie van huidziekten via ingrijpen in de cellulaire communicatie.
52 20-nov-1997 amica Gerda Meijerink † (Dui, 1959) Lusten en lasten van een vertaler.
53 3-feb-1998 amice Piet v.d. Zee † (Chem, 1946) Sociaal-economische mijmeringen.
54 31-mrt-1998 amica Barbara Henkes (Gesch, 1973) Groninger academische gemeenschap in de jaren 1930-1950.
55 19-mei-1998 amice Heino van Essen (Econ, 1963) Ziekenhuis, medische specialist en geld; a struggle for life.
56 28-sep-1998 amice Henk Procee (Chem Fil, 1965) Op weg als filosoof.
57 24-nov-1998 amice Thonie Wattel † (Econ, 1947) De universitaire jaren 70, doorgetrokken of doorgetrokken?
58 2-feb-1999 amica Mieneke van Essen (Gesch, 1960) Een puber tussen pedagogen in de jaren 1914 - 1918.
59 9-mrt-1999 amice Andries Bosch (Med, 1961) en Neurochirurgische behandeling van de ziekte van Parkinson.
amice Hans Speelman (Med, 1963)
60 11-mei-1999 amice Jan Hofstra † (Theol, 1964) De uitdaging van een leeg klooster.
61 5-okt-1999 amice Eddy Barendsen † (Natk, 1945) Hoe gevaarlijk en hoe nuttig is ioniserende straling?
20e lustrum 6-nov-1999 amice Arie van Deursen † (Gesch, 1949) VERA in gemeenschap met de tijd.
62 25-jan-2000 amice Rein Wessels † (Jur, 1947) Ervaringen met toetsing van euthanasiegevallen.
63 21-mrt-2000 amice Geert van Oortmerssen (Biol, 1953) Over aanvallers en afwachters; de erfelijke achtergronden van
sociaal gedrag van wilde huismuizen.
64 23-mei-2000 amice Ginus Geersing † (Econ, 1968) Ontwikkelingen in de telecom-, informatie- en internetbedrijfstak.
65 3-okt-2000 amice Jaap Euwema (Med, 1947) Over het vóórkomen en voorkómen van jeugdcriminaliteit.
66 21-nov-2000 amice Kees Bulthuis (Natk, 1955) Management van het vernuft in een multinational (Philips).
67 31-jan-2001 amice Martin Idema (SocGeogr, 1963) Woonwijken op de schop; onderzoek, advies, begeleiding.
68 26-mrt-2001 amice Freek Koster (Jur, 1966) De strafrechtspleging in hoogste instantie; over het doen en
laten van de Hoge Raad.
69 15-mei-2001 amica Wietske Wiersema † (Ned, 1951) De verbijsterende avonturen van het persoonlijk voornaamwoord
van de 2e persoon in de ontwikkeling van het Nederlands.
70 2-okt-2001 amice Roel Vonk (Chem, 1965) Voedingsonderzoek in de eerste levensfase, en het voorkómen
van chronische ziekten.
71 27-nov-2001 amice Ihno Dragt (KuGesch, 1971) Presentatie van ons verleden in de nabije toekomst (musea).
72 29-jan-2002 amice Seth Boonstra † (Med, 1947) Slaap en slaapstoornis.
73 12-mrt-2002 amice Henk Gerritsma (SocGeogr, 1954) Zoeken naar vrede. Het Polemologisch Instituut van de
RU Groningen.
74 23-apr-2002 amice Jan Kremer † (Med, 1945) De menselijke voortplanting: van mysterie tot wetenschap.
75 30-sep-2002 amice Anne van Veenen (Soc, 1960) Rotterdam, multiculturele stad?
76 19-nov-2002 amice Harry de Olde † (Med, 1949) Tufstenen kerken in de provincie Groningen.
77 28-jan-2003 amice Douwe Breimer (Farm, 1962) Weten scheppen en doorgeven. Het beleid ten aanzien van
universitair onderwijs en onderzoek.
78 20-mrt-2003 amica Tineke Roukema (Med, 1968) Gezondheidszorg, een zorg. Visie op de ontwikkelingen
en problemen vanuit het perspectief van de huisarts.
79 15-mei-2003 amica Lotty Eldering (SocGeogr, 1958) Uit het leven van Marokkaanse en Turkse gezinnen
in Nederland.
80 2-okt-2003 amice Pieter Caljé (Gesch, 1971) VERA en vorming: ondergang en continuïteit.
81 27-nov-2003 amice Arnold Pilon (Farm, 1965) Chinese zijderoute in een oldtimer. Een moderne karavaan.
82 5-feb-2004 amice Nanne Nanninga (Biol, 1955) Over het ontstaan van het leven.
83 18-mrt-2004 amice Rien Meijerink (Econ, 1961) Vervagende grenzen. De teloorgang van het publieke domein?
(in onderwijs en zorg?).
84 13-mei-2004 amice Ton Meijer (Ned, 1965) Twee eigen eenakters "Poging tot dansen" en "De arme muzikant".
85 30-sep-2004 amica Ria Klein Haneveld (Wisk, 1955) Over de Nieuwe Bijbel Vertaling.
86 25-nov-2004 amice Nanne Wijma (Jur, 1955) Humor; vitamine voor het hart.
87 31-jan-2005 amice Eltjo Schrage † (Jur, 1964) Het proces Jezus (Joodse Raad en landvoogd Pilatus).
88 10-mrt-2005 amice Reinder v.d. Molen (Jur, 1964) Samen uit de knoop (Mediation en conflictbemiddeling).
89 25-apr-2005 amice Jan van 't Riet (Chem, 1955) DNA, een molecuul tussen fictie, feiten en science fiction.
90 6-okt-2005 amice Paul Friese (Econ, 1967) Onze wereldeconomie. Hoe Azië (China, Japan) de wereld in zijn
greep heeft.
91 17-nov-2005 amice Fred Leemhuis † (SemLett, 1961) Over Koran en Fundamentalisme.
92 26-jan-2006 amice Geerhard Schaap (Med, 1961) TBS en Geestelijke Gezondheidszorg; veilig en wel.
93 9-mrt-2006 amice Sytze v.d. Molen † (Natk, 1959) De Energievoorziening van de Toekomst: waar zijn we in
 's hemelsnaam mee bezig?
94 24-apr-2006 amice Ton Meijer (Ned, 1965) en  De Eén-akter "Zitten".
amice Anne Keizer (Ned, 1960)
95 5-okt-2006 amice Jaap Smit (Natk Fil, 1954) De lezingencycli die VERA organiseerde in de jaren 1961 tot 1970.
96 30-nov-2006 amica Ineke Holtwijk (Ned, 1972) Rooksignalen. Op zoek naar de laatste verborgen indianen
in Brazilië.
97 25-jan-2007 amica Gerda Huisman (Gesch, 1971) De wereld aan boeken. De bijzondere collectie in de
Universiteitsbibliotheek van de RU Groningen.
98 22-mrt-2007 amice André Tempelaar (Med, 1962) Terugkijken op vooruitzien. Over activiteiten rond de VERA-
lezingencyclus "Het jaar 1999" uit 1966 - 1968.
99 19-apr-2007 amica Greet Nienhuis (Jur, 1961) Solotoneel: "Feestavond" van Anna Blaman.
100 1-okt-2007 amice Rein Jan Hoekstra (Jur, 1960) Vertrouwen in de democratie.