C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nummer v.d. Datum Naam van de spreker(s) (studie, aankomstjr.) Titel van de lezing
bijeenkomst
177 27-sep-2023 amica Marijke Bootsma - van Langen (Med, Magna Pete) Patient en huisarts anno 2023
Hoe zorg je voor een optimale relatie met je huisarts?
Wat is de rol van gesprekstraining in de huisartsopleiding?
176 11-mei-2023 amice Ton Meijer (Ned, 1965) en  Ontmoetingen met Noor-Nederlandse Kunstenaars
Barbara Vonk
175 28-mrt-2023 amica Dorly Deeg (Wisk, 1968) Oud worden is normaal (geworden).
Maar hoe worden we eigenlijk oud?
174 15-feb-2023 amice Douwe D. Breimer (Farm, 1962) Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?
173 24-nov-2022 amice Ger v.d. Werf (Med, 1964) Gloria Laus: Zingend op weg naar de Godsstad
Ontstaan van het palmzondagritueel in de tijd van Karel de Grote
172 11-okt-2022 amica Wietske Bosma (Theol, 1963) Van Delft tot Domburg
Over leven en werk van de kunstschilder Jan Toorop (1858-1928)
171 30-mei-2022 amica Mineke van Essen (Gesch, 1963) De wondere wereld van Roelof Gerrit Rijkens
Over de "nieuwe school" van twee eeuwen geleden
170 23-mrt-2022 amice Anne van Veenen (Theol. 1960) Vijftig jaar opbouwwerk en samenlevingsopbouw in Rotterdam
169 3-mrt-2022 amice Han van den Bosch (Biol, 1968) Pandemieën door de eeuwen heen en hoe we hier mee omgaan
168 5-okt-2021 amice Jaap de Vlas (Biol, 1964) De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders
en opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben
gespeeld in de politieke besluitvorming over gaswinning in het 
Waddengebied
167 1-sep-2021 amice Rienk Bijma (Ned, 1967) Een Deftig Huys met een fraay Hoff
166 23-jun-2021 amice Pieter Bootsma (SocGeogr, 1959) Een wandeling door de stad Groningen, met als thema:
Wat herinnert in onze stad aan de Groningse humanisten
van de 15e en 16e eeuw?
165 30-nov-2020 amice Harold R. van Hees (Conservatorium,1973) Ode aan Prof. Ben Ali Libi
en het Verhalen Cabinet
164 30-sep-2020 amice Karel Eisses (Chem, 1970) Kierkegaard in het verleden en heden, met teksten en afbeeldingen.
163 12-mrt-2020 amice Anne Oostra (Jur, 1967) Kuifje in Dovenland
162 30-jan-2020 amice Reinder van der Molen (Jur, 1964)  en Het geruchtmakend proces van amateur-archeoloog 
dhr. Marcel Niekus Tjerk Vermaning in de jaren 70.
161 21-nov-2019 amice Jan Boelhouwer (Psy, 1967) Burgemeesterschap in een tijd dat het publieke gezag wordt
ondermijnd door toenemende criminele activiteiten.
160 3-okt-2019 amice Jacob Plas (Psy, 1969) Kind en Onderwijs: onze praktijk, de problemen en de aanpak
159 13-mei-2019 amica Sytske Wester (Biol, 1962) en  Glas: materiaal, geschiedenis en bewerking; verzamelen en
amice Gjalt Welling (Scheik, 1962) waarderen.
158 18-mrt-2019 amice Hero Hokwerda (KlassLett, 1968) en Hun werk als directeur en redacteur van een uitgeverij van
amice Patrick Everard (KlassLett, 1973) klassieke en andere, ook vertaalde, boeken.
157 4-feb-2019 amice Piet Lemstra (Chem, 1964) Plastics, een vloek of een zegen voor de mensheid?
156 22-nov-2018 amice Gerrit de Haan (Theol, 1964) Gerard en God, wanhopig op zoek naar elkaar.
Over de bekeerling Gerard Reve en de Oneindige.
155 19-sep-2018 amice Ab Gramsbergen (Med, 1959) De zoektocht naar het bewustzijn. Revolutie en stilstanden in
de neurowetenschappen.
154 31-mei-2018 amice Freek Koster (Jur, 1966) Concert op het gereconstrueerde Schnitgerorgel in de 
Lutherse Kerk in Groningen.
153 7-mrt-2018 amice André F. Tempelaar (Med, 1962) Van sociaal maatschappelijk experiment tot cultureel 
werelderfgoed: 200 jaar Maatschappij van Weldadigheid 
te Fredriksoord.
152 29-jan-2018 amice Henk C. Moll (Natk, 1970) Milieu, Duurzaamheid en de Energietransitie
151 13-nov-2017 amice Johan Jeltema (WisNatk/Theol, 1960) Vijfhonderd jaar Reformatie, Winst en Verlies
150 21-sep-2017 amice Symon B. Algera (Econ, 1965) De Conjunctuur in Nederland en alles wat met het maken 
van die cijfers te maken heeft.
149 15-mei-2017 amice Ton Meijer (Ned, 1965) Fatale Pretpark, eenakter
148 2-mrt-2017 amice Martin Idema (Soc. Geogr, 1963) Reizen en Filmen, Succesvol Samenspel
147 30-jan-2017 amice Roel Bosma (Jur, 1967)        en Vier decennia bezig zijn met de problemen rond
amice Harry B. Bogaart (Jur, 1967) het krijgen van asiel
146 24-nov-2016 amice Geert Knigge (Jur, 1967) Het vinden van recht
145 26-sep-2016 amice Jan Marinus Wiersma (Gesch, 1970) Actuele aspecten van de Europese politiek, vooral aan 
de Oostgrenzen
144 30-mei-2016 amice Pieter Bootsma (SocGeogr, 1959) en De topografie van het verblijf van W.F. Hermans te Groningen.
amica Marian v.d. Schors (Ned, 1968) en Een wandeling door de stad.
amice Anne Keizer (Ned, 1960)
143 3-mrt-2016 amice Bram Busstra (Not, 1965) Netwerken en Sociale zekerheid
142 25-jan-2016 amice Klaas Reenders (Med, 1960) Euthanasie in discussie
141 19-nov-2015 amice Bernhard Ridderbos (KuGesch, 1967) Beelden van een herfsttij? Vorm en inhoud in de 
Vroegnederlandse schilderkunst
140 24-sep-2015 amice Hero Hokwerda (KlassLett, 1968) Nikos Kazantzákis, Griek, denker en schrijver
139 23-apr-2015 amice Ton Meijer (Ned, 1965) en  Toneelgroep "De Catalanen":  Het stuk "Document".
dhr. Germt Gringhuis Generatieconflict: Over een heftige strijd tussen vader en zoon.
138 26-feb-2015 amice Martien v.d. Poll (Farm, 1962) Pieter Schuyt, werkzaam als zendeling van 1908 tot 1924
op Midden-Celebes (nu Sulawesi)
137 29-jan-2015 amice Koop Lammertsma (Chem, 1968) Schaarste van grondstoffen? Zeldzame Aardmetalen en Fosfor.
Kansen of problemen?
136 20-nov-2014 amice Sytze Douma (Natk/Bedr.k, 1960) Beloningsstructuren voor topmanagers
135 25-sep-2014 amice Nanne Nanninga (Biol, 1955) Van protocel tot spons. De ontwikkeling van het leven.
134 12-mei-2014 amice Geerhard Schaap (Med, 1961) Kunst en waanzin, gekte en genialiteit.
Aan de hand van de dichters Gerrit Achterberg en Jan Arends.
133 3-apr-2014 amice Rik van Lunsen (Med, 1971) Seksualiteit in historisch perspectief.
132 27-feb-2014 amice Wim Klein Haneveld (Wisk, 1961) Onderwijs, wetenschap en kunsten; ervaringen van een
stochastisch programmeur.
131 21-nov-2013 amice Henk v.d. Kolk (Soc/Ec, 1967) Is er toekomst voor de vakbeweging?
130 26-sep-2013 amice Geert v.d. Laan (Psy, 1965) Maatschappelijk werk als ambacht.
129 13-mei-2013 amice Johan Jeltema (Theol, 1960) en "Zelfs vindt de mus…."; het pand aan de Zoutstraat 14 en 16
amice Rienk Bijma (Ned, 1967) in Groningen. Over de restauratie en de bewoningsgeschiedenis
van dit pand.
128 28-feb-2013 amice Piet Cleveringa (Geol, 1965) Leefbaar Laagland. Voor hoe lang nog?
127 17-jan-2013 amice Pieter Bootsma (SocGeogr, 1959) Cultuurwaarden en stedelijke ontwikkeling. Over de
bestemmingsplannen van de stad Groningen.
126 22-nov-2012 amice Frans Tempelaar (Econ, 1964) Mensen en hun financiën: Over het onderzoek in de Behavioral
Finance.
125 27-sep-2012 amice Douwe Jan Elzinga (Gesch Jur, 1969) De toekomst van de Europese Unie. Vereenvoudiging van het
bestuurssysteem is een grote valkuil.
124 10-mei-2012 amice Leo ten Kate † (Med, 1958) Genetische risico's van consanguiniteit (verwantenhuwelijk).
123 26-mrt-2012 amica Elbrig de Groot (KuGesch, 1968) Op zoek naar het wonderbaarlijke. Over leven en werk van
Bas Jan Ader (Winschoten 1942 – Atlantische Oceaan 1975).
122 2-feb-2012 amice Arend Jan Algra (Natk, 1968) De wereld van GasTerra.
121 10-nov-2011 amice Pieter van Strien † (Psy, 1947) Psychologie van de wetenschap. Creativiteit, serendipiteit,
de persoonlijke factor en de sociale context.
120 29-sep-2011 amica Wiene van Hattum (Jur, 1970) Het Forum voor humane tenuitvoer­legging van levenslange
gevangenisstraf.
119 16-mei-2011 amice Bouke v.d. Meer (KlassLett, 1966) Adonis in de Etruskische wereld.
118 10-mrt-2011 amice Rolf Hoekstra (Biol, 1964) Darwin voorbij?
117 27-jan-2011 amica Dorly Deeg (Wisk, 1968) Ouder worden is een kwetsbaar succes.
116 11-nov-2010 amice Sybrand Poppema (Med, 1968) Van 1968 tot 2008 en verder... Over pathologie en onderzoek,
over onderwijs, decanaat en ziekenhuisbestuur,
over bestuur RUG Groningen.
115 30-sep-2010 amice Anne van Veenen (Soc, 1960) en Ontboezemingen van de heer C(alvijn). Scènes over ons
amice Ton Meijer (Ned, 1965) en  levensgevoel.
amice Anne Keizer (Ned, 1960)
114 22-apr-2010 amice Pieter Caljé (Gesch, 1971) Professionalisering én Aristocratisering. Groningse studenten
in de negentiende eeuw.
113 15-mrt-2010 amica Wies Bouma (Logo, 1972) en Zingen met gitaar en piano.
dhr. Peter Weening Ontwikkeling van Vera na 1974.
112 4-feb-2010 amice Ben v.d. Genugten (Wisk, 1960) Behendig gokken, kan en mag dat?
111 26-nov-2009 amica Riekje Kok (Psy, 1968) Van opvang na - naar aanpak van huiselijk geweld.
110 5-okt-2009 amice Jan Hendriks † (Soc, 1952) Kerk op de rotonde. Afslag kerkvernieuwing; de enige
doorgaande route.
109 23-apr-2009 amice Auke v.d. Woud (KuGesch, 1966) Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland
in de tweede helft van de negentiende eeuw.
108 19-mrt-2009 amice Ab Gramsbergen (Med, 1959) De vroege ontwikkeling van de hersenen: is er hoop na
hersenbeschadiging?
107 29-jan-2009 amice Syb Wynia (Soc, 1970) De economische wereldcrisis. De gevolgen voor onze politiek
en voor onze ideeën.
106 27-nov-2008 amice Jan Vrijen † (Natk, 1962) Kernenergie. Van grondstof tot afval. Mijn ervaringen in
Oost-Europa.
105 29-sep-2008 amice Bert Berghuis (Psy, 1967) Over misdaad en straf. Ontwikkelingen en verklaringen.
104 22-mei-2008 amice Pieter Bootsma (SocGeogr, 1959) Een wandeling door de 17e eeuwse uitleg van de
middeleeuwse vestingstad Groningen.
103 13-mrt-2008 amice Ted van Essen (Med, 1967) De huisarts en de wetenschap.
102 31-jan-2008 amice Arend Vast (Jur, 1965) Ontstaan en ontwikkeling van het sinds 2002 bestaande Eurojust.
101 29-nov-2007 amice Sytze de Vries (Theol, 1964) Nieuw vuur in oude woorden. Over het spanningsveld tussen
de oude Schrift en de Nieuwe Tijd.