C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag over 2021

 

Ook in het jaar 2021 werden we geplaagd door de Corona-perikelen. Toch konden we in 2021 nog een 3-tal keren bij elkaar te komen, zij het dat het in een kleinere bezetting was dan we normaal gewend zijn:

 

Op 23 juni maakten we onder leiding van onze voorzitter, amice Pieter Bootsma een rondwandeling door Groningen waarin hij ons liet zien en vertelde wat ons herinnert aan de humanisten van de 15e en 16e eeuw.

Op 1 september waren we te gast ten huize van de amici Johan Jeltema en Rienk Bijma. Rienk gaf een toelichting op het door hem geschreven boek "Een Deftig Huys met een Fraay Hoff". Het betreffende huis is het huis dat zij bewonen en waar wij dus te gast waren.

Op 5 oktober vertelde amice Jaap de Vlas ons over de effecten van de bodemdaling op wandplaten en kwelders in het Waddengebied.

 

Het jaar 2021 sloten we financieel af met een negatief resultaat van circa € 750, waardoor de algemene reserve nu € 4.500 bedraagt. De reden is dat het bestuur voor 2021 had besloten af te zien van de contributieheffing. De hoogte van de algemene reserve is zodanig dat het bestuur in het begin van 2022 heeft besloten ook voor het jaar 2022 af te zien van de contributieheffing. Het bestuur ging er toen nog van uit dat de Corona-perikelen ook in het jaar 2022 zouden voortduren. Inmiddels is gebleken dat dit minder het geval is dan gedacht, zodat we er nu van uit kunnen gaan dat we in 2022 wel weer de gebruikelijke 5 bijeenkomsten kunnen houden.

      

Aan het begin van 2021 bedroeg het aantal leden 216.

Het aantal leden dat zich in 2021 nieuw heeft aangemeld is 3.

Het aantal leden dat is uitgeschreven in 2021 is 7; 5 van hen zijn in 2021 overleden.

Het aantal leden van onze kring bedroeg eind 2021 derhalve 212.

 

Tabe Riedstra

h.t. fiscus