C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag over 2019

 

Op de bijeenkomst van maandag 12 maart 2020 heeft het bestuur de financiële verslaglegging over het jaar 2019 en de begroting voor het jaar 2020 laten circuleren. Het verslag en de begroting zijn vervolgens door de aanwezige leden goedgekeurd.

Het jaar 2019 liet een positief resultaat zien van circa € 150.

Dit overschot is toegevoegd aan de algemene reserve die daarmee per einde 2019 ruim  € 4.000 bedraagt.

Leden die niet op de bijeenkomst van 12 maart 2020 aanwezig waren maar toch inzage willen hebben in het financieel verslag over 2019 kunnen dit kenbaar maken door een mail te zenden naar de fiscus: taberiedstra at hotmail.com. De fiscus stuurt u dan per mail een exemplaar in Excel-formaat toe.  

Aan het begin van 2019 bedroeg het aantal leden 218.

Het aantal leden dat zich in 2019 nieuw heeft aangemeld is 9.

Het aantal leden dat is uitgeschreven in 2019 is 12; 11 van hen zijn in 2019 overleden.

Het aantal leden van onze kring bedroeg eind 2019 derhalve 215.

 

Tabe Riedstra

h.t. fiscus