C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Verslag over 2022

 

2022 was gelukkig weer een gewoon verenigingsjaar en konden we als gebruikelijk weer bij elkaar komen. Dat is dan ook een 5-tal keren het geval geweest.

Op 3 maart 2022 sprak amice Han van den Bosch over pandemieën door de eeuwen heen. Zeer actueel na de Corona-pandemie die we net achter de rug hadden.

Op 23 maart 2022 vertelde amice Anne van Veenen ons over het opbouwwerk en de samenlevingsopbouw in Rotterdam.

Op 30 mei 2022 vertelde amica Mineke van Essen ons over de wondere wereld van Roelof Gerrit Rijkens met zijn "nieuwe school", twee eeuwen geleden.

Op 11 oktober 2022 sprak amica Wietske Bosma over het leven van de kunstschilder Jan Toorop, die leefde van 1858 tot 1928.

Op 24 november 2022 zong tot ons amice Ger van der Werrf "Gloria Laus: Zingend op weg naar de Godsstad" en vertelde ons over het Palmzondagritueel in de tijd van Karel de Grote.

 

Het jaar 2022 sloten we financieel af met een negatief resultaat van ruim € 2.000, waardoor de algemene reserve nu € 2.500 bedraagt. De reden is dat het bestuur ook voor 2022 had besloten af te zien van de contributieheffing omdat het bestuur er toen nog van uit ging dat de Corona-perikelen ook in 2022 zouden voortduren. Dat was niet het geval; we konden 5 bijeenkomsten houden en daardoor had het kostenbedrag de normale hoogte.

      

Aan het begin van 2022 bedroeg het aantal leden 212.

Het aantal leden dat zich in 2022 nieuw heeft aangemeld is 7.

Het aantal leden dat is uitgeschreven in 2022 is 9; zij zijn allen overleden in 2022.

Het aantal leden van onze kring bedroeg eind 2022 derhalve 210.

 

Tabe Riedstra

h.t. fiscus