C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

 

 

Groningen, 11 november 2022

Amica, amice,

Op dinsdagavond 11 oktober 2022 om 20 uur luisterden 34 personen naar een lezing over de kunstschilder Jan Toorop (1858 – 1928) door amica Wietske Tinga-Bosma (1945, biologie 1963, emeritus Remonstrants predikant te Groningen en Leeuwarden). In de convocatie was het eerste woord van haar beroep (2´!) niet bij mij opgekomen. Tja, ook jongerejaars worden steeds ouder!

Aan de hand van lichtbeelden, een meegebracht schilderij en een grafisch werk werden leven en artistieke ontwikkeling van Jan Toorop beschreven (impressionisme, pointillisme, art nouveau, boekbanden, monumentale kunst, kruiswegstaties). Een discussie volgde.

Nu wordt U uitgenodigd voor de honderd drie en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

donderdag 24 november 2022 ’s middags om 14.30 uur      

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

Spreker is dan dr. G. Th. van der Werf, huisarts in ruste, recent verhuisd van Haren naar Den Haag, over

GLORIA LAUS: ZINGEND OP WEG NAAR DE GODSSTAD.

Ontstaan van het palmzondagritueel in de tijd van Karel de Grote,

toegelicht aan ‘Gloria laus’, een processiehymne voor de Palmzondag uit het jaar 820.

Amice Ger Th. van der Werf (1946, 1964 medicijnen, muziekgeschiedenis, IXNAQON) was huisarts in Groningen van 1972 tot 2011.

In 1984 promoveerde hij op het proefschrift ‘Geneeskundige oordeelsvorming, onderzocht aan wat geschreven is over het handelen van de huisarts’. (O.a. over de geschiedenis van de maagzweer.) Van 2000 tot 2006 was hij lid van de redactiecommissie van ‘Huisarts en Wetenschap’.

Van 1992-2014 was hij dirigent van de Schola Cantorum Haren. Hij bestudeerde de ontwikkeling van kerkmuziek en in 2018 promoveerde hij voor de tweede keer, nu in Tilburg, op het proefschrift ‘Laus sonet ista deo (Moge die lof tot God weerklinken). Ritualisering van het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem op Palmzondag in de vroege middeleeuwen in het Westen.’ De lezing is een uitwerking van een hoofdstuk uit deze dissertatie. De dichter van de in de titel van de lezing genoemde hymne is de Visigotische Theodulf (ca. 745-821), bisschop van Orleans, adviseur aan het hof van Karel de Grote in Angers (aan de Loire).

Hoewel amice Van der Werf de kennismaking met dit aspect van onze cultuur voor ons allen van belang acht heeft hij toch toegezegd, de lezing op te vrolijken met plaatjes en gezang.

Als slot van de CV van amice Van der Werf: van september 2019 tot september 2022 was hij preses van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor de volgende vergadering, op woensdag 15 februari 2023 om 14.30 uur, is afgesproken, dat amice Douwe D. Breimer (1943, 1962 farmacie, IXNAQON, PYVAVO), hoogleraar te Leiden, een lezing zal houden over: ‘Wat gebeurt er met een geneesmiddel in ons lichaam?’ Hij sprak ons al eerder toe: op 28 januari 2003 over: ‘Weten scheppen en doorgeven. Het beleid ten aanzien van universitair onderwijs en onderzoek.’ Dat was in de tijd 2001-2007, toen hij rector magnificus in Leiden was.

In de vorige uitnodiging is ook al iets verteld over de plannen voor de maartvergadering. Daarover moet nog verder overleg plaatsvinden.

Over onze zorg betreffende corona: het bestuur ziet het als de verantwoordelijkheid van de bezoekers om thuis te blijven bij verkoudheid, om zo nodig een zelftest te ondergaan en te zorgen voor handhygiëne. Het bestuur zal met het Gorechthuis in contact treden over de placering, over eventuele looproutes en over de consumptie-distributie.

 

Op de vorige vergadering bespraken we of we onze vergadertijden zouden moeten wijzigen. We organiseren nu ’s zomers 3 vergaderingen om 20 uur en ’s winters 2 vergaderingen om 14.30 uur. De fiscus, amice Riedstra, stuurde een e-mail-enquête rond met vier keuzemogelijkheden:

  1. 1.Situatie handhaven: 27 stemmen
  2. 2.Alleen middagvergaderingen: 33 stemmen
  3. 3.Alleen avondvergaderingen: 14 stemmen
  4. 4.Het maakt me niet uit: 29 stemmen

103 van onze 211 leden brachten tot nu toe hun stem uit; de voorkeuren zijn boven aangegeven.

Het bestuur meent de uitslag zo goed mogelijk recht te doen door ook de maartvergadering om 14.30 uur te convoceren. Met de heer Sluurman van het Gorechthuis zijn dus voor 2023 de volgende afspraken gemaakt: woensdag 15 februari om 14.30 uur, dinsdag 28 maart om 14.30 uur, donderdag 11 mei om 20 uur, woensdag 27 september om 20 uur, dinsdag 21 november om 14.30 uur.

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring: 

(® = lid van de reünistenkring, * = lid geweest)

op 29 september 2022 overleed amice Hein W. Damming(1961 rechten) te Haren   ®

op 2 november 2022 overleed amice Pieter J. van Strien (1947 psychologie) te Haren   ®

lezingen: 31-10-1988: Bouwers aan Gods koninkrijk – onbekwaam tot enig goed.

Psychologische bespiegelingen over het creatieve spanningsveld in het calvinistische mensbeeld.

10-11-2011: Presentatie boek ‘Psychologie van de wetenschap’:

Aanleg, Toeleg, Toeval, Valkuil.

Op donderdag 20 oktober hield het dispuut IXNAQON een reünie in Groningen met 15 deelnemers. Programma: 12 uur: lunch in ‘de Olijfboom’, Steentilstraat; tijd voor bezoek aan het Forum; 15 uur: orgelconcert in de Doopsgezinde Kerk (de amici Ger van der Werf, Gerard Mulder en Freek Koster); facultatief: diner in de WEEVA.

 

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1964, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn, krijgen bericht. Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin u zich hebt aangemeld. In 2021 en 2022 is geen contributie geheven. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

We zullen U op donderdagmiddag 24 november graag begroeten om met U mee te maken, dat amice Van der Werf een aspect van onze cultuur tot leven brengt, toegelicht met plaatjes en gezang.

Met amicale groet, namens het bestuur,

             

 

J. Smit, h.t. ab-actis.