C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

 

 

Groningen, 30 april 2023

 

Amica, amice,

 

Er waren 45 aanwezigen toen amica Dorly J.H. Deeg (1968, wiskunde) op dinsdagmiddag 28 maart j.l. ons wat vertelde over het al vanaf 1991 lopende Amsterdamse onderzoek over allerlei aspecten van veroudering waaraan zij tot haar emeritaat in 2015 leiding gaf. Net als in haar in 2019 verschenen publieksboek ”Gewonnen jaren. Heldere inzichten over hoe wij ouder worden” (ambo/anthos 2019,        € 23,99) besprak ze achtereenvolgens lichamelijke, cognitieve, sociale en emotionele aspecten van het ouder worden. Steeds ging ze de veranderingen na ten opzichte van één of twee generaties eerder. Amica Deeg adviseerde ons zo veel mogelijk de regie over het eigen leven zelf ter hand te nemen. Dat leidde tot een levendige discussie over leren en afleren, over de gewenste pensioenleeftijd en over de erfelijke aspecten van de te bereiken maximale leeftijd.

 

Nu wordt u uitgenodigd voor de honderd zes en zeventigste vergadering van onze kring, die zoals U weet gehouden wordt op

 

donderdag 11 mei 2023 ’s avonds om 20 uur

 

in het Gorechthuis, Hortuslaan 1 in Haren. Het is het verenigingsgebouw van de “Gereformeerde” kerk, telefoon 050 5370855. Als U rechts naast de “Hervormde” kerk vanaf de Rijksstraatweg de Kerkstraat in bent gereden of gelopen, dan is de Hortuslaan de eerste weg links. Een gratis autoparkeerplaats is wat verderop links aan de Hortuslaan. Ook Uw partner of introducé(e) is welkom.

 

Voor ons zal dan optreden A.H. Meijer, als leraar Nederlands in ruste te Groningen, maar rust past niet bij hem. Hij zal ons een programma presenteren onder de titel

 

Ontmoetingen met Noord-Nederlandse Kunstenaars.

 

Amice Ton Meijer (1940, Nederlands 1965, CORONA) is - na amice P.J.E. Bootsma, die vijf bijeenkomsten voor zijn rekening nam, waarbij drie wandelingen – degene die het vaakst voor ons is opgetreden. Hij speelde dan in een door hem zelf geschreven toneelstuk, soms alleen, soms met amice Anne Keizer, soms met leden van het jaar 1960, soms met iemand van zijn groep ‘De Catalanen”. Daarna werd het stuk besproken.

De laatste tijd heeft amice Meijer een aantal documentaires gemaakt over Noord-Nederlandse kunstenaars. Hij toont hun werk en interviewt ze. Hij zal ons drie videofilms vertonen, alle drie van alumni van de Groninger Kunstacademie Minerva, en die daarna met ons bespreken.

  1. De steendrukker Wim Jonkman (*1947), kleurenlitho’s. Uithuizermeeden.
  2. De aquarellist Jan van Loon (*1938). Zwiggelte, Noordpolderzijl, Assen.
  3. De illustrator Nico Visscher (1933-2021), cartoonist bij het Dagblad van het Noorden, Groningen.

 

Voor de volgende bijeenkomsten zijn voorlopige afspraken gemaakt met twee oud-presides van het Corpsbestuur. Op woensdag 27 september 2023 om 20 uur verwachten we amice Sytze W. Douma (1942, natuurkunde 1960, AMABO), preses Corpsbestuur 1963-’64, bedrijfseconoom te Goirle.

Op dinsdag 21 november 2023 om 14.30 uur verwachten we amice Henk Procee (1946, fysische chemie en wetenschapsfilosofie 1965, CORONA), preses Corpsbestuur 1968-’69, filosoof te Weerselo.

In de volgende uitnodiging kunt U meer lezen over het curriculum vitae van deze amici en over de onderwerpen van hun toespraken.

 

Sinds de vorige uitnodiging bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:

(® = lid van de reünistenkring, * = lid geweest)

Op 23 mei 2021 overleed amice Otto G. Jelsma (notariaat 1968) te Harlingen

Op 26 april 2023 overleed amice Gerhard T. Poppema (sociale geografie 1959) te Haren

 

In de jaren 2021 en 2022 is, in verband met de corona-problematiek, geen contributie geheven. Vanaf 2023 hervatten we de contributiebetaling, zoals eerder is besproken. We herinneren U er zo nodig aan, dat bij de vorige uitnodiging werd aangegeven op welke wijze de contributie kan worden voldaan.

 

Nu de beperkende coronamaatregelen zijn afgeschaft kunnen we weer de jaargenoten van de sprekers uitnodigen. De leden van het jaar 1965, voor zover ze voor ons per elektronische post bereikbaar zijn, krijgen bericht. Voor hen: Wie zich als lid van de VERA-reünistenkring Groningen aanmeldt krijgt in het vervolg alle uitnodigingen. Er zijn 5 vergaderingen per jaar, waar steeds een oud-VERA-lid spreekt. Meestal in het Gorechthuis in Haren. We hebben een interessante website: www.csrgvera.nl. De contributie bedraagt sinds 2013 € 15 per lid, € 20 voor twee leden op één adres. Deze gaat in op 1 januari volgend op het jaar, waarin U zich hebt aangemeld. Op de vergadering wordt de koffie bij binnenkomst en de eerste consumptie in de pauze door het bestuur aangeboden.

 

Zoals in de vorige uitnodiging is vermeld kan op het oude adres van de ab-actis, Kraneweg 80, nog VERA-archiefmateriaal worden gebracht. Als U nog interessant VERA-materiaal hebt (notulenboeken van disputen, interessante foto’s, etc.), dan kunt U via telefoon of e-mail een afspraak maken om het op Kraneweg 80 af te leveren.

 

We zullen U op donderdagavond 11 mei graag begroeten om met U na te gaan, hoe kunstenaars in onze buurt de wereld creatief benaderen.

 

Met amicale groet, namens het bestuur,

              J. Smit, h.t. ab-actis.