C.S.R.G. VERA EN SSR-REÜNISTENKRING GRONINGEN

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

verawapen_2buniemaagd_ssr_1aAb-actiaat: J. Smit

Kraneweg 80, 9718 JV Groningen

tel. 050 - 313.19.50

e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  website: www.csrgvera.nl

VERA-Reünistenkring                     SSR-Reünistenkring Groningen

 

 

Groningen, 5 mei 2021

 

Amica, amice,

 

Ons vorige bericht aan U was gedateerd 15 januari 2021. We moesten toen de in 2021 afgesproken bijeenkomsten van onze kring wegens de corona-pandemie afgelasten of uitstellen. We verwezen toen naar de 164e bijeenkomst op woensdagavond 30 september 2020, toen amice Karel Th. Eisses (1970) sprak over zijn fascinatie voor de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Ook brachten we verslag uit over onze 165e bijeenkomst op maandagmiddag 30 november 2020, toen het ‘Verhalen Cabinet’ met amice Harold van Hees (1973) twee maal de ‘Ode aan Prof. Ben Ali Libi’ vertoonde, steeds voor maximaal 24 toehoorders.

 

               Eerder waren op 30 januari 2020 (amice Reinder van der Molen (1964) over Het strafproces tegen Tjerk Vermaning) en op 12 maart 2020 (amice Anne S. Oostra (1967) over Ontwikkelingen in het dovenonderwijs) al twee bijeenkomsten geweest.

 

We hebben dus in 2020 nog vier bijeenkomsten kunnen organiseren, de laatste twee onder het regime van ons corona-protocol. Zoals U weet is dit (zo nodig geactualiseerd) na te lezen op onze website: www.csrgvera.nl.

 

Eveneens op 15 januari lichtte de fiscus, aan de hand van de ook toegestuurde financiële overzichten toe, dat we over 2021 geen contributie zouden heffen. Ook deelden we U, onder voorbehoud, de plannen mee, die we toen hadden, als eerste op 12 mei 2021 een boekpresentatie van amice Rienk Bijma. Die hebben we, wegens de moeizame strijd van onze bevolking met het corona-virus, in overleg met hem moeten uitstellen naar woensdagmiddag 1 september 2021.

 

In dit bericht zullen we U in chronologische volgorde onze tegenwoordige plannen meedelen. Dit is dus nog geen uitnodiging, die krijgt U later.

 

166. Woensdag 23 juni 2021; 14.30 uur. De vaccinatiegraad van onze bevolking stijgt. Die van onze leden is zelfs nog veel hoger! Toch beginnen we met een buitenactiviteit: een stadswandeling. Onze preses, amice Pieter A.J. Bootsma zal ons leiden langs sporen van Wessel Gansfort, Rudolf Agricola, Goswinus van Halen, Regnerus Praedinius en Albert Hardenberg in onze stad. Ook wordt aandacht besteed aan hun leven en hun ideeën. Ze worden (bijbelse) humanisten genoemd, ook wel Groninger of Aduarder humanisten. Ook de relatie met de Groningse universiteit komt aan bod. Om praktische, akoestische redenen is hier een maximum van 20 deelnemers. Hoe U zich kunt opgeven kunt U later lezen in de uitnodiging.

 

167. Woensdag 1 september 2021; 14.30 uur. Amice Rienk Bijma (1950, Nederlands 1967 DORSEQUA, THABOERA) publiceerde in 2019 een fors boek “Een Deftig Huys met een fraay Hoff. De geschiedenis van een oud Gronings huis en het omringende havenkwartier.” Dit gaat natuurlijk over het pand Zoutstraat 16, waar hij samen met amice Johan Jeltema woont, en waar we op maandag 13 mei 2013 werden ontvangen, waar we een aantal begeleide rondgangen door huis en hof konden maken, waar ons een concert werd aangeboden, en waar we een zeer vroeg stadium van het boek hoorden. Het boek zal ons nu worden gepresenteerd. We zullen weer in het koetshuis worden ontvangen. Het adres van het koetshuis is Noorderhaven 53. Bij de excursie kan nu meer aandacht aan het (hortus- en) havenkwartier worden besteed.

 

168. Dinsdag 5 oktober 2021; 20 uur. Nu weer zoals gebruikelijk in het Gorechthuis. Amice Jaap de Vlas (1946, biologie 1964, PERALCO) zal spreken over: De effecten van bodemdaling op wadplaten en kwelders, - met enkele opmerkingen over de rol die wetenschappelijke gegevens hebben gespeeld in de politieke besluitvorming over gaswinning in het Waddengebied. Amice de Vlas heeft een interessante achtergrond bij dit onderwerp. Na zijn promotie over leven op de zeebodem in 1985 is hij zowel in dienst geweest bij het ministerie van Landbouw en Visserij als bij Rijkswaterstaat.

 

169. Donderdagmiddag 18 november 2021; 14.30 uur. Gorechthuis. Voor deze bijeenkomst is nog geen afspraak met een spreker gemaakt.

 

Met de heer O. Veling van het Gorechthuis wordt overlegd wanneer de grote zaal van het Gorechthuis voor ons beschikbaar is in 2022.

 

Sinds de uitnodiging van 17 november bereikten ons de volgende overlijdensberichten uit de VERA-kring:   (® = lid van de reünistenkring;   * = lid geweest)

 

op 16 januari 2021 amice Roelof A. te Velde (1959 Frans) te Vianen

 

op 1 februari 2021 amica Nely van der Molen - Dijk te Zwolle, echtgenote van amice Sijtze B. van der Molen (1959 natuurkunde, overleden op 7 maart 2018)  ®

 

op 20 februari 2021 amice Geert W. de Boer (1952 chemie) te Zwolle  ®

 

op 19 maart 2021 amice Wiebe J. Adema (1963 notariaat) te Leeuwarden. Amice Adema was lid van de Mensacommissie 1965-1966  ®

op 4 april 2021 amice Henk S. Sobering (1959 notariaat) te Zuidlaren

 

op 8 april 2021 amice Henk J. Troelstra (1953 medicijnen) te Son

 

op 9 april 2021 amice Willy J.C. Melgert (1964 rechten) te Helmond. Amice Melgert was preses van het Sociëteitsbestuur 1965-1966  ®

 

De berichten zijn ter inzage op de vergaderingen 167 en 168.

 

We hopen, naar ik aanneem met u, dat de geplande bijeenkomsten zullen kunnen doorgaan. We kunnen daar, in ons kleine hoekje op bescheiden wijze, aan bijdragen door ons aan de coronamaatregels te houden. We wensen u daarbij sterkte toe.

 

Met amicale groet, namens het bestuur,

 

J. Smit, h.t. ab-actis.